Przejdź do treści

Menu główne:


Polskie sprawy...
Roberta Winnickiego
Interpelacja do Mateusza Morawieckiego

Warszawa, 17.04.2019 r.

Szanowny Panie Premierze!

15 kwietnia opinia publiczna została poinformowana przez red. Stanisława Michalkiewicza o istnieniu notatki MSZ ze spotkania poświęconego żydowskim roszczeniom majątkowym wobec Polski. Jak donoszą media:

„Stanisław Michalkiewicz zacytował notatkę z niejawnej rozmowy, która odbyła się w październiku w siedzibie MSZ. Wynika z niej, że Polska i USA prowadzą niejawne rozmowy nt. przygotowania kompleksowej legislacji umożliwiającej spłatę tzw. mienia bezspadkowego. Waszyngton zaznacza też, że żadne oficjalne decyzje nie muszą zapaść aż do końca okresu wyborczego w tym roku, czyli dają PiSowi możliwość siedzenia cicho w tej sprawie aż do wyborów. Po wyborach ruszy machina.

Mam w ręku notatkę informacyjną z rozmowy, jaka odbyła się 25 października w MSZ. Jedną ze stron tej rozmowy był ambasador Jacek Chodorowicz, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. kontaktu z diasporą żydowską i zarazem przewodniczącym polskiej delegacji w międzynarodowym stowarzyszeniu upamiętnienia holokaustu. Drugą stroną był pan Tomasz Yazdgerdi, który jest specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA ds. holokaustu i przewodniczącym amerykańskiej delegacji w tym właśnie stowarzyszeniu – powiedział Stanisław Michalkiewicz.
Rozmowa dotyczyła oczywiście roszczeń żydowskich. Tutaj jest wiele takich… ta notatka właściwie zawiera głównie relacje z tego, co powiedział przedstawiciel strony amerykańskiej [Yazdgerdi – red.]. Zacytuję fragment, bo wydaje mi się on istotny – dodał Michalkiewicz.

Tenże przedstawiciel strony amerykańskiej „konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że sprawę restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 roku” – zaczął czytać publicysta.

„Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym. Natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania niemające wymiaru publicznego i formalnego” – czytał treść niejawnej notatki Stanisław Michalkiewicz.

Z tego wynika, że strona amerykańska daje rządowi polskiemu czas na po wyborach i przed wyborami prowadzone będą tajne rokowania niemające charakteru ani publicznego ani formalnego, tzn. rokowania będą niejawne, utrzymane w tajemnicy przed opinią publiczną. A do wyborów nie zostaną uchwalone żadne akty prawne w ramach tzw. kompleksowego ustawodawstwa, jakiego tutaj oczekiwał już 14 lutego b.r. sekretarz stanu USA pan Mike Pompeo. Po wyborach, jak rozumiem, będą to już działania mające wymiar publiczny – dodał od siebie. Źródło: medianarodowe.com”

———————————
W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami do Pana Premiera i proszę o odpowiedź na każdy z poniższych punktów:

1. Czy rząd Mateusza Morawieckiego prowadził, prowadzi lub zamierza prowadzić rozmowy z przedstawicielami rządu USA, przedstawicielami środowisk żydowskich w USA lub przedstawicielami Izraela w temacie roszczeń majątkowych związanych z mieniem utraconym w wyniku II wojny światowej?

2. Jaki charakter mają te rozmowy? Gdzie są prowadzone i z jaką częstotliwością?

3. Na jakim szczeblu się odbywają? Kto w nich uczestniczy, zarówno ze strony polskiej, jak i innych zaintersowanych stron; proszę o podanie imion, nazwisk i funkcji. Czy jest w tej sprawie ustanowiony jakiś mechanizm konsultacyjny?

4. Kto personalnie odpowiada za przebieg tych rozmów ze strony rządu Mateusza Morawieckiego i ze strony USA?

5. Ile razy, w jakiej formie i na jakim szczeblu administracja USA poruszała w relacjach międzypaństwowych temat restytucji mienia dla osób, które je utraciły w wyniku II wojny światowej i Holocaustu w ciągu okresu rządów premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego? Proszę o podanie dat, miejsc i okoliczności.

6. Jakie jest oficjalne stanowisko rządu Mateusza Morawieckiego wobec poniższych sformułowań, których użył szef dyplomacji USA, Mike Pompeo, podczas wizyty w Warszawie? „Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu”.

7. Czy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza wydać jednoznaczny komunikat prasowy, w którym odrzuci roszczenia dotyczące restytucji mienia, o których mowa w powyższych punktach i przedstawi takie stanowisko stronie amerykańskiej?

8. Czy doszło do spotkania pomiędzy ambasadorem Jackiem Chodorowiczem a panem Tomaszem Yazdgerdi?
Kiedy miało miejsce to spotkanie? Czy było to pierwsze tego typu spotkanie? Czy planowane są kolejne?

9. Jaki przebieg miało to spotkanie? Jakie stanowiska zajęły spotykające się strony?

10. Czy w MSZ powstała notatka na temat spotkania ambasadora Jacka Chodorowicza i pana Tomasza Yazdgerdi?

11. Czy prawdą jest, że „strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST [listopad 2019], strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat”?

12. Czy rząd Mateusza Morawieckiego zabiegał o to, by rząd USA nie poruszał publicznie tematu restytucji mienia, o którym mowa wyżej, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce?

13. Czy rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi analizy związane z możliwością realizacji roszczeń dotyczących restytucji mienia utraconego w wyniku II wojny światowej i Holocaustu? Jeśli tak, to jakie są ich efekty? Jakie możliwości są rozważane?

14. Czy dochodziło do spotkań reprezentantów rządu polskiego i środowisk żydowskich w opisywanym wyżej temacie? Jeśli tak, to kiedy, w jakich okolicznościach i z jakim efektem?

Z poważaniem
Robert Winnicki

#Konfedracja #NieDlaRoszczeń #RuchNarodowy

Bufet Wielkanocny


Berlin, 10.04.2019 r.

Od Rzecznika prasowego Ambasady RP Pana Dariusza Pawłosia otrzymaliśmy zaproszenie na degustację tradycyjnych potraw wielkanocnych. To było chyba pierwsze takie spotkanie z potrawami polskiej kuchni dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych, gospodarczych, jak i ministerialnych Niemiec. Pomysł przedni, goście dopisali. W Sali Galerii Instytutu Polskiego wesoło i dowcipnie powitał wszystkich przy stole zastawionym pisankami i mini-słoiczkami z miodem Ambasador Andrzej Przyłębski, naświetlając znaczenie Świąt Wielkanocnych i ich obrzędów dla Polaków, poczym zaprosił do degustacji potraw. Bufet prezentował się okazale i był przekrojem tego, co w tych świątecznych dniach znajduje się na polskich stołach.

Tu kilka zdjęc:

           


         

Ale tego dnia, można śmiało powiedzieć ... zaserwowano nam rarytasy i frykasy.   (D.K.)

Rammstein - Deutschland (Official Video)
28.marca 2019 Niemiecki zespół Rammstein opublikował w Internecie po długiej przerwie niemal 10.minutowy film z premierowym nagraniem Deutschland. Przenikające obrazy krwawych wydarzeń z przełomów historii wypełnione typową dla tego zespołu muzą. Kilka scen z więźniami niemieckich obozów, poruszyło reprezentantów żydowskiej gminy w Niemczech, którzy zarzucili zespołowi wykorzystywanie shoah do celów komercyjnych… Trudno jednoznacznie zinterpretować ten kolaż nakręconych scen.
Ostatnie sceny z psami mogą przestrzegać… (to nie były pudelki)…
Co mogą zgotować Europie Niemcy…
Cytuję mojego znajomego Niemca: Dzisiaj jesteśmy dobrzy, ale możemy być też źli.
Witam,
przesyłam informacje o proteście środowisk polonijnych w USA przeciwko ustawie 447.
Czy środowika polonijne w Niemczech / Berlinie są w stanie podobny protest zorganizować ?
Pozdrowienia
M. W.
Protesty środowisk Polonijnych
Przeciwko Prawu 115-171 (Act S.447)
Oświadczenie dla Prasy i Mediów

(22.03.2019)

W dniu 31 marca 2019 roku w USA odbędą się protesty środowisk polonijnych skierowane przeciwko prawu 115-171 (Act S.447), a także przeciwko kompromitującym zaniechaniom Polskiego Rządu i Sejmu w tym zakresie. Protesty odbędą się pod hasłami: „Repeal Fraudulent Act S.447”, „We Say NO to the Giveaway of Heirless Property”, „Act S.447 is a Fraud” i „Act S.447 = Unconstitutional Precedent”. Protesty dotyczyć będą również agresywnych napaści słownych ze strony polityków Izraela i Stanów Zjednoczonych, które zakłamując prawdę historyczną, oskarżają Polskę o współudział w Holocauście. Protesty odbędą się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford i Filadelfii.

9 maja 2018 roku Prezydent Donald Trump podpisał ustawę S.447, obowiązującą obecnie jako federalne prawo o numerze 115-171. Ustawa ta spotyka się z powszechnym sprzeciwem polskich i polonijnych środowisk w Stanach Zjednoczonych i na świecie, jako naruszająca obowiązujący porządek prawny, tak amerykański jak i polski, oraz sankcjonująca nienależne roszczenia wobec Polski wysuwane przez amerykańsko-żydowskie grupy lobbingowe, takie jak World Jewish Restitution Organization. Przedmiotem tych roszczeń są nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli Polski narodowości żydowskiej, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. Należy podkreślić, że roszczenia te zostały już, de facto, zaspokojone, w formie nadzwyczajnej umowy międzynarodowej między Niemcami a Izraelem, tzw. Umowy Luxemburskiej z roku 1952, w której to Niemcy przyjęły na siebie pełną odpowiedzialność za eksterminację i inne zbrodnie popełnione na mniejszości żydowskiej w Niemczech i we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy, także w Polsce. Ponadto, roszczenia te zostały zaspokojone również przez umowy indemnizacyjne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią, Francją, Kanadą, Szwecją, Danią, Szwajcarią, Lichtensteinem, Holandią, Grecją, Norwegią, Austrią, Belgią i Luxemburgiem.

Prawo 115-171 (Act S.447) odwołuje się do wskazań Deklaracji Teresińskiej z roku 2009. Deklaracja zawiera pozaprawne roszczenia rozmaitych organizacji żydowskich wobec 46 krajów, których obywatele uczestniczyli w tej konferencji, w tym także wobec Polski. Powyższe roszczenia obejmują aktywa pozostawione bezpotomnie po II wojnie światowej przez Żydów, ofiary niemieckiego ludobójstwa, będących obywatelami różnych państw, także przedwojennej Polski. Deklaracja Teresińska nie daje USA mandatu do egzekwowania jej postanowień oraz zawiera ona sformułowania, które są jawnie dyskryminujące względem grup narodowych innych niż grupa żydowska, co czyni prawo 115-171 (Act S.447) niekonstytucyjnym.

Polska, ze względu na wielkość swojej przedwojennej żydowskiej mniejszości, wydaje się być, bez wątpienia, głównym adresatem tych roszczeń i to pomimo faktu utraty przez Polskę większości terytoriów, na których owa mniejszość zamieszkiwała. Amerykańskie żydowskie organizacje roszczeniowe nie są i nigdy nie były prawnymi spadkobiercami obywateli II R.P. narodowości żydowskiej, ani jakichkolwiek innych podmiotów prawnych działających w Polsce przed II wojna światową. Wszystkie nieruchomości i aktywa pozostawione po wojnie bezpotomnie, bez względu na przedwojenną przynależność narodową ich właścicieli, przeszły, zgodnie z obowiązującymi normami prawa, na własność polskiego Skarbu Państwa, podobnie jak dzieje się to w podobnych przypadkach także w Stanach Zjednoczonych, i w innych krajach. Polska, do dnia dzisiejszego, nie ustaliła oficjalnie rozmiaru szkód, których doznała na skutek niemieckiej i sowieckiej okupacji, ani też nie uzyskała stosownych reparacji wojennych.

Prawo 115-171 (Act S.447) łamiąc obowiązujący porządek prawny i opierając się na dyskryminującym pozostałe nacje precedensie, otwiera nowy etap na drodze, której celem jest przekształcenie bezprawnych roszczeń materialnych w prawnie akceptowane narzędzie ich windykacji. Innymi słowy, prawo 115-171 (Act S.447) otwiera furtkę dla wszelkich możliwych szantaży względem Polski. Skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dla Polski i Polaków mogą być bardzo dotkliwe, łącznie z ewentualną utratą suwerenności kraju.

Celem 115-171 (Act S.447) jest wymuszenie na Polsce przekazania organizacjom roszczeniowym, na drodze pozaprawnych, politycznych decyzji, aktywów pozostawionych bezpotomnie i bezspadkowo po II wojnie światowej, przez obywateli polskich narodowości żydowskiej lub też zaspokojenia tych roszczeń w sposób alternatywny, na przykład za pomocą prywatyzacji polskich zasobów naturalnych, jak to miało już miejsce w przypadku nieudanej prywatyzacji Lasów Państwowych przez koalicję PO/PSL. Prawo 115-171 (Act S.447) naruszając istniejące amerykańskie, polskie i międzynarodowe normy i tradycje stawia Departament Stanu, i docelowo Kongres USA, w roli tak „arbitra” jak i „windykatora” działającego na rzecz amerykańskich, żydowskich środowisk roszczeniowych.

Mówiąc o pozaprawnych roszczeniach, mówimy tu nie o prawach osób fizycznych lub podmiotów prawnych, lub ich spadkobierców, do konkretnych nieruchomości i aktywów, ale o roszczeniach podmiotów niemających absolutnie nic wspólnego z byłymi właścicielami, których celem jest tak naprawdę wymuszenie na Polsce, poprzez różnego rodzaju szantaże, oraz szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej, pozaprawnych nadań własnościowych lub kompensacji finansowych.

Prawo S.115-171 (Act S.447) nie tylko dostarcza nowa podstawę prawną, ale tworzy również nieuczciwy mechanizm nacisku na polskie władze. Zwiastunem tych nacisków były słowa Sekretarza Stanu Mike Pompeo w trakcie lutowej wizyty w Warszawie, kiedy to zażądał on otwarcie od Polski - wbrew umowie indemnizacyjnej pomiędzy Polską a USA z 1960 roku i wbrew polskiemu Kodeksowi Cywilnemu – „uregulowania” kwestii żydowskiego mienia pozostawionego bezpotomnie i bezspadkowo. O Polakach, którzy nigdy nie otrzymali rekompensaty za straty wojenne od Niemiec, czy Rosji, Pompeo niestety nie wspomniał ani słowem.

Tymczasem, polskie władze wydają się lekceważyć fakt istnienia prawa 115-171 (Act S.447) i zamilczają jego znaczenie, przekonując opinię publiczną, że nie będzie ono miało żadnych praktycznych konsekwencji dla Polski i Polaków. Stojąc wobec tego monumentalnego wyzwania, apelujemy do patriotycznych środowisk polskich i polonijnych w Stanach Zjednoczonych i na świecie do podjęcia z nami akcji protestacyjnej w tym zakresie, a media do rzetelnego przekazu informacji.

Organizatorzy:
Komitet Ochrony Pomnika Katynskiego i Obiektow Historycznych (New Jersey)
Polish American Strategic Initiative
Narodowe Sily Zbrojne Nowe Pokolenie (Chicago, Illinois)
Polish Heritage Council of North America, Inc. (New York)
Polish American Congress of Southern California (California)
Paweł Kukiz udostępnił wraz
z komentarzem
nagranie "Bolek Płynie"

(11.03.2019)
Ponieważ dostąpiłem zaszczytu, że sam LECH WAŁĘSA (!) udostępnił
na swoim Facebooku zdjęcie mojego domu - muszę (i chcę) się odwdzięczyć! W ramach podziękowań bardzo proszę Pana Prezydenta, aby przyjął skromny dar od wiejskiego grajka w postaci kilku nut skleconych pod strzechą ...
Pieśń miała się znaleźć na wydanej dwa miesiące temu przez Universal płycie (mojej i zespołu Perverados) ale niestety się nie znalazła,
bo Universal jej - nie wiedzieć czemu- nie chciał :-(
Przy okazji - jeśli Szanowni Internauci chcą do piosenki robić klipy - mają moją zgodę i błogosławieństwo. Możecie wykorzystywać piosenkę jak Wam się żywnie podoba. Nie oczekuję żadnych honorariów. Klipy (jeśli powstaną) będę prezentował na moim Facebooku a jeśli będzie ich większa ilość - poproszę Internautów o rozstrzygnięcie, który z nich jest najlepszy. :-) Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci 10 płyt
"Wyspa Zielona", które będzie mógł zatrzymać, rozdać albo wyrzucić :-)
Paweł Kukiz
Kukiz & Perverados - Bolek płynie!
Marszałek Senatu
S. Karczewski w Berlinie

(22.02.2019)
Zapis wideo z drugiego spotkanie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z nielicznymi przedstawicielami Polonii w lipcu 2018 r. Po pierwszym spotkaniu z nim, po wyborach w roku 2016 mieliśmy nadzieję na rzeczywiście dobrą zmianę. To drugie spotkanie z szefem Senatu mogę określić jako beznadziejne.
Kolejny, tym razem "Dumy Polak" nie mógł podać terminu, kiedy będzie wybudowany nowy obiekt ambasady... Ja, niestety nie byłem dumny z otwartej przez niego tego dnia wystawy 100. Lecia Niepodległości Polski... zawieszonej na ogrodzeniu placu budowy, którą widzialem później tonącą w ciemnościach podczas berlińskiego Festiwalu Światła, gdy znajdująca się nieopodal Brama Brandenburska lśniła feerią animowanych barwnych obrazów i świateł.

Poza tym, no jak moglibyśmy mieć Dom Polski w Berlinie skoro nie możemy wybudować nowej Ambasady? A komu służyć  ma wyasygnowane 200.000.000 złotych na żydowskie centrum, czy 100.000.000  na żydowski cmentarz . O wycofaniu się z ustawy o IPN nawet się nie zająknął... Chciałoby się zapytać słowami niedawno zmarłego Premiera Jana Olszewskiego: "Czyja jest ta Polska?".                             
 ...  i jak rozumieć słowa - nie oddamy pieniędzy na Polonię (MS)

Na marginesie pierwsze komentarze do wideorelacji:
B.B.:
Było zapuszczać Dom Polski w Bochum? A kto to teraz kupi w tym stanie? I byłoby siano na Dom Polski w Berlinie, a tak ...miałeś chamie złoty róg!
D.R.:
... a komu to potrzebna "silna polonia" ? napewno nie Niemcom i z pewnościa nie "trzymajacym wladze " w PL od dziesiecioleci.
B.F.:
Nie wszyscy działacze polonijni byli zaproszeni (jak zwykle) więc deklaracja pana Karczewskiego jest fikcyjna. Przyszła tylko garsta ludzi. Reszta pewnie i tak by się nie pojawiła.
Z archiwum: Spotkanie z Polonią w Berlinie 2018
Grzegorz Braun ...  Kandydatem na prezydenta Gdańska

(19.02.2019)

Z Grzegorzem Braunem zrobiliśmy spotkanie w roku 2014, nikt nie przewidywał jak potoczy się historia... Między inwazją imigrantów,
a żydowską werbalną agresją przeciw Polsce. Co będzie dalej?
Jak mówią pożyjemy zobaczymy! Dzisiaj, znalazłem zdjęcie
z Galerii FMB gdzie odbyło się to spotkanie...
Życzę Panu Grzegorzowi by został włodarzem Gdańska.
Gdybym mógł głosowałbym na Niego.                                   MS

TV wrealu24:
Grzegorz Braun o roszczeniach, stosunkach polsko-izraelskich i bitwie o Gdańsk.
O Żydach w Przewodniku po Polsce z roku 1821

(14.02.2019)

Marne zdanie miał o Żydach literat i pamiętnikarz Józef Wawrzyniec Krasiński herbu Ślepowron
(ur. w 1783 w Zegrzu, zm. w 1845 w Krakowie), którego oryginalny egzemplarz „Przewodnika po Polsce”
z roku 1821 miałem ostatnio przyjemność przeczytać zapoznając się z wieloma na onegdaj używanymi zwrotami.
W dniach dzisiejszych gdy relacje polsko-żydowskie napinane są coraz bardziej warto przypomnieć ,
jak postrzegano narodowe cechy charakteru Żydów lat temu dwieście.
W przewodniku jest odpowiedź na pytanie skąd ta niechęć do Żydów,
której powodów oni sami nie chcą dostrzegać.
Cenna lektura… ze str.101-103… pisownia ówczesna:

„ŻYDZI.
Naród ten nigdzie tak licznym niebędąc iak iest w Polsce, i każdego dnia coraz bardziey się powiększaiąc : składa iuż znaczną cześć ludności Kraiowey . Żydzi z natury trzeźwi , oszczędni , wiele maiący przemysłu , posiadaliby wszelką zdatność do handlu , gdyby te ich przymioty nie były skażone nierzetelnością , chytrością , i wybiegami , których we wszystkich rozmaitych czynnościach swoich , bezczelnie używaią . Niemaiąc tylko korzyść samą na celu , nigdy nie mogą zasłużyć na te ufność i poważanie , iakie powszechnie ma dla siebie handel . Pomimo tego przecież , potrafili oni dopiąć , iż naywiększa cześć handlu wewnętrznego , który iest głównym źrzódłem kraiowych bogactw , w ich dzisiay pozostaie ręku . Gdyby ieszczeich Religia , prawodawstwo i zwyczaie , niewskazywały im widoków całkowicie wyłącznych : natenczas mogliby składać ieden z naypierwszych związków Towarzystwa , i bydź iakowąś korzyścią dla Kraiu .
Lecz ta ich osobistość , i to zupełne ich usunięcie się od ogólnych dążeń, czyni z nich obcy zupełnie iakoby Naród wśród łona sameyże Polski . Otóż to są podobno przyczyny tych pogard i nienawiści iakich doznaią , a które zamiast nakłaniać ich powoli do zaniechania wszelkich podobnych śrzodków dobru Towarzystwa szkodliwych , zdaią się przeciwnie , bardziey ieszcze zwracać ich do tychże , i tym ich mocniey przy nich utrzymywać . Naród , ten nakoniec , zaymował ciągle naszych Prawodawców , lecz ci aż dotąd nic stanowczego względem onegoż uczynić nie mogli .
Konstytucya teraźnieysza nic także ieszcze nie wspomniała o nich ; Monarcha bowiem pragnie , aby rozumne w tey mierze postanowienie , poprzedniczo na doświadczeniu wspartem zostało . Jednakże ta iuż odmiana względem nich nastąpiła , iż im zadano naywiększe trudności w fabrykacyi i sprzedaży wódek , a przez to zapobieżono nayszkodliwszem nadużyciom , przez które wszystkich odurzali , chłopów , i onych nielitościwie ogołacali . Właściciele wsiów odbieraią im także powoli arendowane przez nich karczmy , które w takim nieładzie utrzymywane były , że podróżuiący chcąc , mieć potrzebną swą wygodę , przymuszony był wozić z sobą pościel , statki kuchenne , i wszelką zgoła żywność . Nawet i teraz ieszcze , chociaż po wszystkich głównych traktach , a osobliwie miasteczkach , wznoszą się wielkie i piękne oberże , zaopatrzone przez Właścicieli onychźe w to wszystko , co tylko do wygody dla podróżnych służy : iest przecież rzeczą prawie nieodzownie potrzebną dla Cudzoziemca podróżującego w Polsce, mieć własna swoią pościel , gdyż takowey , wyjąwszy tylko Miasta , trudno byłoby mu dostać.
Dobre domy zaiezdne , w wieku ośmnastym były leszcze w Polsce nieznanemi ; lecz mieysce ich , zastępowały domy lubiących zawsze zachowywać prawa gościnności Obywatelów . Wszyscy podróżni  , a szczególniey Cudzoziemcy ,
byli od nich przyimowani z ta ludzkością , szczerością i uprzeymością , iakie wszystkiemi czasy właściwemi
były oznakami Narodu Polskiego.”
Koncert Noworoczny dla Polonii berlińskiej … z Adamowiczem w tle.

(20.01.2019)
Z mieszanymi uczuciami wspominam ten koncert myśląc, że miałem szczęście, że wręczono mi takie uhonorowanie za działalność na rzecz Polonii rok wcześniej, bo i atmosfera była przednia,  jak i towarzystwo kolegów z kapeli Czarno Czarni zacne. Tym razem atmosfera niemal pogrzebowa …
minuta ciszy dla zmarłego Adamowicza - to zrozumiałe, ale rozwlekły wywód berlińskiego wierszoklety pozującego do roli wieszcza,
który niemal lamentował wspominając  gdańskiego włodarza, który  niczem nie przysłużył się Polonii w Berlinie.Niechęci do Abramowicza nabrałem podczas jego obecności w Berlinie w listopadzie 2016,
gdy niemiecki MSZ urządził dla Polaków i Niemców uroczystość na okoliczność 25.lecia podpisania
Traktatu Polsko-Niemieckiego,
gdzie nie wiedząc czemu właśnie tam składał deklarację, że pomimo sprzeciwu Rządu Polskiego
– on będzie sprowadzał imigrantów islamskich do Gdańska.
Przywiózł też ze sobą kilka osób ze stowarzyszenia proimigracyjnego.
Czemu miało to służyć, mogę się tylko domyślać.


Nie mając ochoty wysłuchiwać … "że zboczeniec zadźgał nożem …".  Co było dalej, nie wiem.
Poszedłem na wino do Country Baru znajdującego się w tym obiekcie.
Takich jak ja było więcej. Niestety przegapiłem wręczanie statuetek „Najlepszy z Najlepszych”…  Sorry wyróżnieni!

        Natomiast druga część, którą wypełniły dźwięki i wokalne popisy muzyków
z Cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno”, jak przewidywałem rozgrzały berlińską Polonię.
Były podrygi w rzędach, tańce przed sceną, gdy swoje show robili Cyganie,
grając jak zapowiedzieli muzykę Cyganów z całego świata.
Na akordeonie dawał wirtuozerskie popisy założyciel zespołu 83.letni Edward Dębicki.
Widoczni na sali byli również przedstawiciele cygańskiej Polonii.

MS
KLIMAKTERIUM … i już

(13.01.2019)
To była jazda w Babylonie, możnaby powiedzieć  w Babyłonie.
Stawiliśmy się tam na wezwanie berlińskiej królowej polonijnego Teatru Ewy Dmoch, by wspólnie obejrzeć spektakl
„KLIMAKTERIUM … i już”
Czego tam nie było… nie jestem fachowcem, ale chyba wszystko o klimakterium.. Cztery Panie:
Elżbieta Jodłowska
Ewa Złotowska
Grażyna Zielińska
Ewa Cichocka
ze sceny pośród dialogów zaśpiewały kilka przebojowych piosenek, z jedną brzmiącą bardzo przekonywująco, że mimo iż są po piędziestce… to im się chce wciąż jeszcze! Brawo dla Pań!!
MS
IX Wyścig Jaszczurów

(12.12.2018)
Czas biegnie szybko – jeszcze nie tak dawno rozdane zostały nagrody na koniec VIII edycji festiwalu, a tu za nami edycja IX Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych  
60 plus Wyścig Jaszczurów. To już 6 grudnia br. o godz 9:00 przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu,
w sali Teatru Scena Na Piętrze nowym miejscu Kina Muza. W tym terminie odbył się się przegląd filmów konkursowych, a następnie gala finałowa, podczas której wręczone zostały nagrody. Organizatorzy festiwalu -  Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK , Miejska Rada Seniorów, Samorząd miasta Poznania, Kino Muza zaprosili wszystkich twórców-filmowców i autorów fotografii do nadsyłania wartościowych prac, które to komisje oceniły spełnienie kryteriów regulaminowych i zakwalifikowały do oceny publiczności, podczas przeglądu w dniu 6 grudnia.  Jak co roku, warto przypomnieć iż warunkiem zasadniczym jest granica wieku dla twórcy dzieła. Jest to wiek od 60 lat wzwyż. Jeżeli dzieło przygotował zespół twórców, to co najmniej jeden z twórców musi mieć skończone 60 lat.

W roku ubiegłym wprowadzono możliwość nakręcenia krótkiego filmu za pomocą smartfonu. Są one coraz bardziej popularne, a filmowanie za pomocą tego urządzenia jest bardziej dostępne dla niemal każdego użytkownika.
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych, to z pewnością nie jest impreza z pierwszych stron gazet. Nie znaczy to jednak, że nie spełnia oczekiwań seniorów – artystów, osób wrażliwych na otaczające nas zjawiska społeczne. Wypełnia w ten sposób niszę artystyczną i z pewnością jest potrzebny.
           Jaszczury 2018 wychodzą na powierzchnię. Raz do roku, jak w jakimś transie, pojawiają się na powierzchni sali kinowej jaszczury, czyli uczestnicy festiwalu filmowego Wyścig Jaszczurów. Te sympatyczne stwory, bez względu na to, jak wyglądają, bardzo serdecznie zapraszają  do obejrzenia prac filmowych i fotograficznych. Tak to już jest, że oprócz autorów – scenarzystów, reżyserów i filmowców – potrzebna jest widownia. To właśnie dla widzów dzieje się co roku ten Wyścig Jaszczurów.
W tym roku był to kompaktowy festiwal. Tym bardziej organizatorzy zaprosili wszystkich lubiących sztukę filmową na to wydarzenie kulturalne.

Jest połowa lat 70. W Toruniu działa środowisko artystyczne skupione wokół Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa". Młodzi ludzie rozwijają tam różne formy aktywności: powstają teatry, zespoły muzyczne, działają plastycy i performerzy. W tym artystycznym tyglu kilkoro znajomych zakłada grupę Res Publika, późniejszą  Republikę. Tak zaczyna się film  reżysera Ryszarda Kruka opowiadający o pierwszym okresie działalności zespołu, zakończonym jego rozpadem w 1986 roku. W filmie wykorzystano ciekawe, mało znane archiwa filmowe i muzyczne, fragmenty nagrań, nigdy niepublikowane zdjęcia oraz różne interpretacje i omówienia wybranych utworów zespołu. Opowieść o rodzącym się fenomenie Republiki porusza również kontekst historyczny czasów i miejsca twórczego fermentu, jakim było toruńskie środowisko studenckie.
Film ten zdobył główną nagrodę JASZCZURA na Festiwalu Filmowym WYŚCIG JASZCZURÓW. Jury studenckie nie miało żadnych trudności i jednomyślnie też ten obraz o zespole Republika nagrodziło.
                                                                                           Krzysztof Wodniczak
BYŁO NAS KILKASET TYSIĘCY!

(Warszawa,15.11.2018)

Szanowni Państwo,
Dziękuję Bogu, że 11 listopada był dniem, który bardziej łączył niż dzielił Polaków. Wiem, że to jedynie Jego zasługa.

Na tegorocznym Marszu Niepodległości zjawiło się kilkaset tysięcy rodaków, idąc tworzyli Państwo ten marsz i jestem przekonany, że wszyscy razem dodaliśmy kolejną kartę w historii Polski. Jesteście niesamowici! Dziękuję za Państwa udział i piękną oprawę, którą mogłem zobaczyć po analizie materiału wideo. Grupy Rekonstrukcji Historycznej maszerowały dumnie. Banery pokazujące wiarę i patriotyzm Polaków były wszędzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej, bo jak pisał kard. Stefan Wyszyński Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. Tutaj też muszę wyrazić w imieniu całego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ogromną radość z informacji o otoczeniu naszej wspólnej inicjatywy i Ojczyzny Państwa modlitwą. Prosimy nie przestawać, bo właśnie błogosławieństwa Bożego potrzebujemy najbardziej, potrzebuje go też Polska.

Wielkie słowa uznania kieruję w stronę wszystkich tych, którzy cały rok pracowali na tegoroczny sukces Marszu Niepodległości. Jako prezes wiem jak wiele pracy to wszystko kosztowało. Jestem przekonany, że działacze i wolontariusze oddają serce w służbie wszystkich ludzi maszerujących.
Internet jest wielką siłą informacyjnego przekazu i choć jesteśmy coraz bardziej tłamszeni przez skrypty portali społecznościowych ograniczające nasze zasięgi, to oddolny charakter marszu, który wspólnie tworzymy pozwala na reklamę Marszu Niepodległości właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu. Będziemy walczyć z cenzurą w internecie, ale najwspanialszą odpowiedzią na ten proceder było Państwa zaangażowanie w udostępnianie i publikowanie naszych materiałów promocyjnych. Pokonaliście Państwo negatywny przekaz mediów, których zasięgi są nieporównywalnie większe od naszych możliwości. To jest właśnie siła naszego Narodu. Serc Polaków nie da się zniewolić propagandą mediów liberalnych i zagranicznych działających w Polsce. Polska walczy!

W tym roku kilkuset Strażników Marszu Niepodległości chroniło największą patriotyczną manifestację od 1989 roku. OBRAZ -
https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2018/10/smn_mn2017_agnieszkakasinska_fot-221m.jpgChylę czoła Waszej odwadze i zaangażowaniu. Służyliście ludziom najlepiej jak potrafiliście. Z roku na rok stajecie się coraz silniejsi, a ludzi młodych uczycie służby dla społeczności, która ją otacza. Dziękuję służbie medycznej, która po raz kolejny czuwała nad naszym zdrowiem. Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy się pojawili się na marszu i wszystkim służbom, które służyły swoimi umiejętnościami, bo honorowym obowiązkiem każdego jest służba.

Na koniec pragnę podziękować kolejnym cichym bohaterom jakimi są sponsorzy naszej organizacji. Bez Waszego wsparcia byłoby o wiele trudniej. Wasze wpłaty pozwalają nam organizować marsze na coraz wyższym poziomie. Dziękuję za każde wpłacone środki. Wszyscy tu wiemy jak ciężko pracujecie na swoje rodziny, Ojczyznę, a pomimo tego nie zapominacie o nas. Wiem, że często oddawaliście wdowi grosz, który tym bardziej mobilizuje nas do ciężkiej pracy o Polskę. Dzięki Waszej hojności możemy bronić się przed sądami, odwoływać czy tak jak teraz szykować pozwy w związku z kłamstwami na temat marszu.

Niech Bóg błogosławi Polsce!
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami!

Dziękuję w imieniu wszystkich wolontariuszy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Z narodowym pozdrowieniem,

Robert Bąkiewicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie
"Marsz Niepodległości"


My RockinBerlińczycy 11.11.2018 w południe śpiewaliśmy Hymn Polski... jak umieliśmy.
My, Pierwsza Brygada... tą legionową pieśnią zakończył zespół Stan Zawieszenia berliński koncert na okoliczność 100.lecia Odzyskania Niepodległości.
Nasz kandydat do Rady Miasta Poznania

(01.10.2018)
Rockinberlińczyk

KRZYSZTOF WODNICZAK

z listy KWW KUKIZ 15
okręg drugi w Poznaniu
miejsce 2

ex przewodniczący Miejskiej Raday Seniorów - II Kadencja,
działacz społeczny i wolontariusz międzypokoleniowy,
członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,
ceniący wartości patriotyczne (ojciec Jan Powstaniec Wielkpolski),
pomysłodawca Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie w 1970r.
redaktor muzycznych felietonów Z pamiętnika rockowego piernika
przyjaciel artystów i sportowców.

Jego indywidualny program zawiera cztery punkty:
1) Zadba, aby powstał Dom Artysty Seniora na Szelagu,
2) Zielona Cytadela dla zielonej muzyki,
3) Niech twórcy mają swoją gazetę Kulturalnik ,
4) Jestem na TAK czyli Tradycja, Aktywność, Kultura

Zasłużony Kulturze ...
Medal „Gloria Artis” dla Andrzeja Piwarskiego

(09.09.2018)
Uroczyste posiedzenie gdańskiej "S" w Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej .
Na wniosek Komisji Krajowej Solidarności i Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił odznaczyć najważniejszym wyróżnieniem, które ma w swojej dyspozycji, medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Andrzeja Piwarskiego

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w piątek 31. sierpnia 2018 roku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dla uczczenia 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
Podczas uroczystości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wręczył medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” artyście malarzowi, działaczowi społecznemu Andrzejowi Piwarskiemu.

Andrzej Jan Piwarski, to jak mówił Sellin, „wybitny gdański artysta malarz, grafik, działacz społeczny, działacz polonijny, animator życia artystycznego, niemal całą swoją twórczość oparł na cyklach poświęconych walce robotników o swoje prawa i powstanie Solidarności”.
Andrzej Piwarski – gdański artysta malarz, grafik, działacz społeczny i polonijny, który swoją twórczością walczył o wolną Polskę w kraju i za granicą, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie przyjął z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina podczas uroczystości zorganizowanych w Stoczni Gdańskiej z okazji 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
Prace artysty, które powstały w latach 80., są świadectwem tamtego czasu, wołaniem o chwilę zadumy i przede wszystkim o pamięć.
Andrzej Piwarski niemal całą swoją twórczość oparł na cyklach poświęconych walce robotników o swoje prawa i powstaniu Solidarności. Należą do nich m.in. „Ślady, Nadzieje, Polska”, „Ślady Czasu, Ślady Człowieka”, „Hommage à Grzegorz Przemyk”, „Hommage à ks. Jerzy Popiełuszko” – powiedział w uroczystej laudacji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Podkreślił jednak, że nie mniej ważna od dokonań malarskich była praca polonijna artysty.
Przez wiele lat wraz z żoną Barbarą prowadził w Essen otwarty dom, w którym w czasie stanu wojennego przewinęła się rzesza zwykłych polskich rodzin, ale i osobowości polskiej polityki, sztuki i kultury. Przez prawie 10 lat organizował pomoc humanitarną wysyłając rodakom do Polski transporty żywności. Wraz z kościołem i rządem RP na uchodźstwie organizował artystyczne happeningi, a także manifestacje przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Sztuka pozwalała mu wówczas przetrwać najcięższe chwile. Za swoją działalność odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem Senatu RP.
Dziękując, wzruszony artysta powiedział, że otrzymanie takiego wyróżnienie to wielki zaszczyt, zwłaszcza w tak szczególnych okolicznościach i w historycznym miejscu.

Andrzej Piwarski – życiorys
Andrzej Jan Piwarski jest potomkiem malarza i grafika, profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, jednego z pierwszych polskich litografów Jana Feliksa Piwarskiego i absolwentem gdańskiej PWSSP w pracowni prof. Stanisława Teysseire oraz prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1976-1980 był wykładowcą malarstwa w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Münster, a od 1987 do 1991 roku prowadził pracownię malarstwa w Europejskiej Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Luksemburgu. W 1993 roku założył Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu niedaleko Gdańska, gdzie organizował Międzynarodowe Sympozja Artystyczne. Malarz gestów, abstrakcji ekspresyjnej, zakorzeniony w tradycji malarstwa kolorystycznego swoich profesorów. Wraz z żoną Barbara Ur-Piwarską, rzeźbiarką i malarką, wyjechali z Polski w 1973 roku. W latach 8o-tych mieli zakaz wjazdu do Polski. Mieszkali w Sztokholmie, Blanes niedaleko Barcelony, Essen, Berlinie oraz w Gdańsku. Organizowali wówczas zakrojoną na szeroką skalę działalność polityczną , społeczną i polonijną. Wystawa artysty „Moja Solidarność” to zapis pełnych bólu, wstrząsających i tragicznych scen stanu wojennego. Wystawa ostatnio prezentowana była m.in. w Historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Nadesłane przez Andrzeja Piwarskiego


My wygramy mecz?

(06.07.2018)
 Nie tym razem, nie w tym składzie...
Mundialowa drużyna bardziej dbała o swój zewnętrzny outfit, aniżeli o zespołowe zgranie. Zakolegowany z nami wokalista zespołu Czarno-Czarni Jarek Janiszewski, przysłał napisaną na okolicznosć tego wydarzenia wpadajacą w ucho piosenkę "My wygramy mecz!". Jako podkład dołożyłem zdjecia ze zorganizowanej w Ambasadzie strefy kibica z roku 2016 i uwierzyłem, że ... wygramy mecz.
Okazało się, że była to piłkarska katastrofa. Na nic zdały się błyszczące fryzury, nowe garnitury grającej ... w reklamach drużyny.

Nie tym razem, nie w tym składzie...
Mecze gra się na boisku, a nie w reklamach... cały ten garnitur  piłkarzy myślacy tylko o kasie nadaje się do wymiany.

... Może następnym razem, będziemy mogli wspólnie zaśpiewać piosenkę "My wygramy mecz!"
Z Jaggerem prywatnie, acz publicznie...

(04.05.2018)
 Zapowiadany przez poznańskie media koncert Chrisa Jaggera nie budził aż tak wielkiego zachwytu  jakby to było w przypadku jego starszego brata Micka. I bardzo dobrze,  gdyż Chris jest postacią może mniej barwną i nieskandalizującą niż frontman The Rolling Stones. Ale wszelkie podobieństwa i przeciwności zostawmy tym, którzy - nie wiedzieć dlaczego - doszukują się ironii skupiając się na obrażaniu i plotkowaniu.
     Towarzyszyłem Chrisowi jak Krzysztof Krzysztofowi. jesteśmy rówieśnikami i bliskie są nam pewne wartości (z dekalogiem włącznie) oraz dźwięki w dur i moll (szczególnie dominanta, subdominanta stosowane w zapisie bluesowym) podczas dwu i pół dniowego pobytu w Poznaniu. Spędziliśmy kilka godzin czując klimat akcji Poznań za pól ceny (przywitaliśmy się z szefem PLOT, Janem Mazurczakiem) spacerując po Starym Rynku. Kiedy w jednym z pubów na żywo muzycy zagrali Satisfaction Chris wbiegł, by razem z muzykami zaintonować najpopularniejszy utwór jaki wykonuje brat. Po trzech godzinach wraz ze skrzypaczką Elliet Mackrell ze Starego Rynku spacerkiem udaliśmy się do oddalonego o 2 kilometry hotelu.
     W  sobotni poranek powitał nas Chris informacja, że musi odwiedzić sklep muzyczny. Zaprowadziłem go do Music Store, tam nabył komplet strun, potrzebne mu kable i jakieś oprzyrządowanie oraz instrument drewniany o nieokreślonej nazwie , a brzmieniem przypominający marimbę lub wibrafon. Następnie skorzystaliśmy z innych sklepików na dokonanie drobnych zakupów i skonsumowaliśmy obiad, duże porcje pierogów ze szpinakiem. - i udaliśmy się tramwajem numer 5 do sali koncertowej World trade Center. Przejeżdżając kolo CK Zamek Chris zauważył  "domeczek" poświęcony poznańskim szyfrantom od Enigmy.  Wiedział o nich wiele, znał ich historie  Nazwiska Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego nie potrafił jednak wymówić. Zdziwiony., że nie ma jeszcze w Poznaniu Muzeum Enigmy. Kiedy spytałem o Dywizjon 303 i Arkadego Fiedlera nie zna- odpowiedział. Przytoczyłem mu słowa królowej Elżbiety II, która powiedziała "Gdyby Polska nie stała po naszej stronie w tamtych dniach (...) płomień wolności mógłby zgasnąć jak świeca na wietrze" !
     W sali koncertowej trafiliśmy już na moment kiedy ekipa techniczna przygotowywała pierwsze próby dźwiękowe.,  wypadły dobrze, zrozumienie realizatorki dźwięku i muzyków okazały się właściwe,  nadawali na tych samych częstotliwościach. W pewnym momencie gitara Chrisa Jaggera (przywiózł  tylko jedną, gdyż bagaż w samolocie nie przewiduje większej ilości instrumentów) odmówiła posłuszeństwa...i  trzeba było w przeciągu  dwóch godzin albo kupić , albo pożyczyć nową. Zaczęły się nerwowe poszukiwania , sklepy muzyczne już były pozamykane Z tej trudnej sytuacji wybawił nas lider Forcom Band Włodek Sładkowski przywożąc z dalekiej Dobrzycy swój elektroakustyczny Inbanez. Z ulgą oddettchneliśmy - i mogliśmy ogłosić KONCERT UWAŻAMY ZA OTWARTY...  Po koncercie Chrisa Jaggera poprosiliśmy o wypowiedzi będących na jego występie,
       POWIEDZIELI, CO WIEDZIELI
   Marta Borowska  - melomanka, Wrażenia są super, naprawdę.Mówię od siebie, od serca. Uwielbiam taką muzykę jaką zaprezentował Chris Jagger. Wychowałam się, gdzie wujek Andrzej (znany poznański muzyk i kompozytor, Andrzej Borowski) grał na imprezach rodzinnych. Lubie muzykę lat 60 i 70. A jeszcze dodatkowo jeżdżę konno i takie utwory z dzisiejszego koncertu bardzo by pięknie pasowały do galopujących rumaków.
    Michał Kaczmarek -  radiomann -Początek koncertu nie zapowiadał tak dynamicznego finału. Póxniej nastrój się zmieniał i występ się rozkręcał się w dobrym kierunku. Muzyka Jaggera podobała się, ożywiła publiczność w mirrę upływu czasu. Koncert stawał się coraz ciekawszy, a instrumentaliści skrzypaczka i akordeonista popisywali się na swoich instrumentach wielką techniką. Musieli bisować i dostali brawa na stojąco.
    Danuta Rogalska  - lekarz weterynarii , Skorzystałam z przed majówkowej propozycji spędzenia wolnego czasu i udałam się do poznańskiego World Trade Center, by wysłuchać koncertu mniej sławnego z braci Jaggerów.A Jagger nie jedno ma imię i dlatego wybrałam koncert Chrisa. Odpowiadają mi utwory folkowe i w nurcie bluesa. Wykonane przez Chrisa doskonale oddawały ten klimat  jaki znałam z jego wcześniejszych płyt.
   Darek Werner - animator kultury - Był to wspaniały koncert Chrisa Jaggera z jego tria. Szkoda, ze ten Jagger jest tak mało znany w Polsce, że radia nie graja jego piosenek, szczególnie tych folkowych i bluesa. Jest to przecież wspaniała muzyka, pełna pozytywnej energii. On sam jest też przepełniony pogodą i emanuje  jakże dobrymi wibracjami nieustępującymi Mickowi, jego starszemu bratu. Domagam się więcej takich koncertów.

 
                                                                                                                                                                 Krzysztof Wodniczak
                                                                                                                                                               zdjęcia Hieronim  Dymalski


Prof. Grzegorz Kucharczyk w Berlinie
"Antypolonizm – wczoraj i dziś. Przegląd trzystu lat antypolskiej propagandy"

(27.02.2018)

"Małpy,świnie i Irokezi" tak mówił Fryderyk II, król Prus o Polakach
O tych i innych ciekawych aspektach antypolonizmu na przestrzeni ostatnich 300 lat mówił (24.02.2018) na spotkaniu z Polonią berlińską  prof.dr.hab Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN w ramach dyskusji organizowanych przez Klub Gazety Polskiej w Berlinie / Klub GP Berlin-Mitte wraz z innymi niezrzeszonymi osobami.

"Małpy,świnie i Irokezi" tak mówił Fryderyk II, król Prus o Polakach po wizytacji terenów zajętych przez Prusy w wyniku I rozbioru w 1772 roku. Tego stylu wypowiedzi nie były jedynymi ,które pojawiały się i były licznie powtarzane pod koniec XVIII wieku. Wpisywały się one w określony wzór który miał usprawiedliwić w opinii międzynarodowej gwałt dokonywany na Polsce. Przygotowania bowiem do rozbiorów trwały już od czasu śmierci Jana III Sobieskiego. Już wtedy pojawiły się bowiem w głowach Prusaków i Rosjan pomysły tego ,jak "pogrzebać " Polskę. Przedstawiano ją ustawicznie jako kraj zacofany,fanatycznie katolicki i nietolerancyjny. Nic nie mówiono o tym ,że de facto Polska była jedynym krajem gdzie panowała tolerancja religijna ,gdzie Żydzi mieli swoje przywileje, gdzie nie płonęły stosy z czarownicami i heretykami.

Ta prawda była niewygodna.

Co więcej wszelkie próby naprawienia i wprowadzenia reform w Rzeczypospolitej po rządach Sasów ,były przez propagandę Rosji i Prus przedstawiane jako łamanie prawa. Ataki propagandowe z zewnątrz, były wspierane przez rodzimych zdrajców takich jak np. Radziwiłłowie , opłacanych przez obce dwory.

Ci i inni Targowiczanie wzywali do obrony swych swobód nawet za cenę interwencji zbrojnej ze strony Rosji i Prusków. Polska nie była atakowana tylko poprzez jej niechętnych władców ,ale także poprzez tzw.liberalne elity, salon tamtejszy, z Wolterem na czele , który w swych listach do Fryderyka II czy Katarzyny II wskazywał na polską zaściankowość , nietolerancyność i "fanatyzm katolicki". Ta wojna propagandowa zaskutkowała przy wsparciu ówczesnej " totalnej opozycji" rozbiorami i likwidacją państwa polskiego.

Po 123 latach niewoli, przy zbiegu szczęśliwych dla Polski okoliczności ,udało się odzyskać niepodległość. Jednak silna propaganda antypolska spowodowała , że Polska nie tylko podpisała Traktat Wersalski, ale zmuszono ją także do podpisania tzw. Traktatu mniejszościowego . Rzekomo bowiem ,niedowierzano ,że Polska będzie respektować prawa i wyznania mniejszości narodowych. Tą sprawę podniosła polityka Niemiec weimerowskich i hitlerowskich a także bolszewicy, mówiąc ,że Polska prześladuje Niemców,Ukraińców czy też Białorusinów. Polskę niepodległą traktowano jako państwo "sezonowe" czy też - jak powiedział Mołotow jesienią 1939 roku- jako " bękarta Traktatu wersalskiego ".

Polska stała się dla Rosji i Niemiec wrogiem nr 1, szczególnie po tym jak w 1920 zatrzymała Armię Czerwoną w jej marszu na Zachód , gdzie miała połączyć się z rewolucyjnym proletariatem niemieckim. Czerwona flaga komunistów niemieckich wisiała już na Reichstagu .

Wykorzystanie mniejszości dla spraw propagandy było też bardzo widoczne w samym 1939 roku. Propaganda niemiecka meldowała nieustannie o tzw. " krwawej niedzieli " w Bydgoszczy, kiedy to wycofujące się wojska polskie zostały ostrzelane przez niemiecką ludność cywilną.. W myśl konwencji wojennych było to przestępstwem wojennym , ok 500 Niemców stanęło przed polskimi sądami wojennymi i zostało skazanych na śmierć. Propaganda niemiecka zrobiła z tej sumy 50.000 , którzy zginęli w jatce sprawionej przez Wojsko Polskie.

Rosjanie też nie byli lepsi. 17.09.1939 " wzięli pod opiekę " ludność wschodnich ziem Rzeczypospolitej, oczywiście nic nie mówiąc o układzie Ribbentrop-Mołotow. Tu trzeba wspomnieć o niechlubnych postawach wielu Żydów , którzy z kwiatami witali Armię Czerwoną a później wydawali polskich urzędników.

Dzisiaj ponownie Polska staje się celem ataku . Mówi się o łamaniu praworządności, zapędach dyktatorskich , ograniczaniu wolności, przeinaczaniu historii. Pouczają nas z Zachodu i Wschodu , a nawet Bliskiego Wschodu. Oklaskuje to i wspiera znowu rodowita "totalna opozycja" ,której lepsze znów obce dwory , niż Polska silna i suwerenna.

Czy coś to nam nie przypomina ?

Słuchacze w pełni podzielali spostrzeżenia Pana profesora , szczególnie w obecnym czasie. Wskazano jednocześnie wspólnie na rolę kształcenia młodego pokolenia w duchu prawdy historycznej. W tym zakresie, po rządach Platformy Obywatelskiej, jest dużo do zrobienia. Podkreślano i to słusznie ,że takie wychowanie może zapewnić uznanie roli historii przez obecne władze. Tyko w ten sposób , można być pewnym, że w godzinie próby ,młodzi ludzie - tak jak pokolenia młodych ludzi z czasów II Rzeczypospolitej - swej Ojczyzny nie zawiodą.

Autor artykułu: Jan Wojewski

Apel marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do Polonii 07.02.2018
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwraca się do Polonii w związku sytuacją wokół nowelizacji ustawy o IPN. Marszałek chciałby, aby jego apel trafił do przedstawicieli Polonii na wszystkich kontynentach; prosi w nim, aby Polacy na świecie byli polskimi ambasadorami, aby budowali mosty z diasporą żydowską i dokumentowali świadectwa prawdy historycznej.
Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Berlinie 16-02-2018
Warto posłuchać o różnicy zdań na temat Nord Stream 2, liście Marszałka Senatu do Polonii i "politycznej" odpowiedzianości Niemiec za zbrodnie podczas II WŚ... A turecki wtręt, czy miał uniemożliwić postawienie niewygodnego pytania?
-- Badischen Zeitung - Denkverbote für Geschichte -- Die nächste Generation soll die wahren Täter kennen
Ein Schreiben (9. Februar) des Generalkonsuls in München zu Wulf Rüskamps „Denkverbote für Geschichte“ vom 2. Februar dieses Jahres.
Die Geschichte der ökologischen Mais Chips in Polen
(12.02.2018)
 Die Idee kam während des Sommerurlaubs
Auch in den Ländern Ost- und Mitteuropas gab es bereits in den frühen 1980er Jahren naturbelassene, ökologische Produkte - auch wenn es seinerzeit nicht immer ganz einfach war, an die zur Produktion wichtigen Grundstoffe heranzukommen. In Ungarn gab es vor der Wende bereits erste Bio-Läden und ein Öko-Restaurant am Klauzál tér in Budapest. Viele Unternehmen haben allerdings nicht mal das erste Jahr nach der Gründung überstanden, weil es in den Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs wenig Nachfrage nach nachhaltigen, naturbelassenen, ökologischen Produkten gab.

Die 1982 in Polen gegründete Firma BORAMEX im polnischen Spalice in der Nähe von Wroclaw startete bereits 1982 mit dem wohl ersten ökologischen Produkt in Polen und hat allen Krisen und Systemumbrüchen bis heute getrotzt. Die Idee dazu kam während einer Urlaubsreise. Das Ehepaar Toni und Malgorzata Borowik (Gründer und Inhaber des Unternehmens) verbrachten 1982 ihren Sommerurlaub in Ungarn. Dort kauften sie sich im Laden ein paar Tüten Mais Chips. "Sie haben uns prima geschmeckt. So was haben wir noch nie im Leben gegessen", erinnert sich das Ehepaar Borowik. Schließlich wurde aus dem Verzehr der ungarischen Mais Chips eine Geschäftsidee nach polnischer Art. Sie beschlossen, solche Produkte auch in ihrer Heimat zu produzieren. Es war seinerzeit gewiss eine etwas merkwürdige Idee, Mais Chips zu produzieren, gab es damals in Polen zwar Essig und Salz, aber keinen Mais, erzählen sie rückblickend.

Produktionsmaschine selbst gebaut
Nach der Reise nahmen sie Kontakt zu dem ungarischen Produzenten auf. "Die ungarische Firma war jedoch nicht bereit, uns zeigen, wie man diese Mais Chips oder die zur Produktion notwendigen Maschinen herstellt", so Toni Borowik. "Dann habe ich eine zur Maisproduktion geeignete Maschine zusammen mit meinem Bruder selbst gebaut."

"Irgendwie haben wir Maismehl gefunden", erzählt Toni Borowik. Das war nicht einfach. In der damaligen Volksrepublik Polen war Mais in der Bevölkerung kaum bekannt. Doch konnten wir anfangen, unsere eigene Ware zu produzieren und anschließend zu vermarkten. Vor dem kleinen Betrieb haben dann tagelang mehrere große LKW gewartet., um uns das frisch produzierte Warenasortiment sofort abzukaufen. "Das waren Zeiten!", schwärmt Toni Borowick.

Ökologisch und glutenfrei
"Unsere Produkte sind 100 Prozent ökologisch, glutenfrei und rufen keine Allergien hervor, sind also gut für besonders empfindliche Menschen geeignet. Alle können unsere Waren ohne Bedenken essen – nur eben diejenigen nicht, die sowieso keinen Mais mögen", preist er seine Produkte mit spaßigem Unterton an.  Die Folien, die übrig bleiben werden von unseren Lieferanten abgeholt, um sie wieder zu verwerten. Der Müll umfasst lediglich etwa zwei Prozent. Schließlich legt Toni Borowick auch die entsprechenden Zertifiakte von deutschen und polnischen Prüf- und Zertifizierungsstellen wie der DEKRA, IFS Food und  einer polnischen Gesellschaft für glutenfreie Ernährung vor.

Zurzeit helfen auch die zwei Söhne aus, somit geht das Familienunternehmen langsam in die Hände der zweiten Generation über. Das Sortiment besteht aus insgesamt 15 verschiedenen Produkten. Der allgemeine Trend der Rationallisierung im Produktionsbereich hat sich auch bei BORAMEX durchgesetzt. Mittlerweile ist fast die ganze Produktion auf Maschinen umgestellt.

Über die geschäflichen Aktivitäten in Deutschland berichtet Geschäftsführer Borowick: "Seit 15 Jahren besuchen wir regelmäßig die Agrar- und Lebensmittelmesse Grüne Woche in Berlin, es gefällt uns hier sehr." Den Stand auf der Grünen Woche zahlt das  Marschalamt in Wroclaw. Die polnischen Aussteller aus der Region Niederschlesien tragen nur die eigenen Kosten wie Unterkunft, Übernachtung und Transport, haben auch viele Abnehmer hier. In diesem Jahr sind die Borowicks mit Mais-Produkten in einem Umfang von etwa 200 Kilo angereist und haben, wie auch in den Vorjahren, alles verkauft. Zu kaufen sind die Mais-Produkte unter anderem in vielen hiesigen polnischen Geschäften. Nach Deutschland haben sie nun Tschechien und Ungarn als Absatzmärkte im Visier.

Volker Voss
Koncert Noworoczny 2018

(21.01.2018)
  Na początku roku moja muza Zdzisława powiedziała mi, że rok 2018 to numerologiczna 11, a ty jesteś również
numerologiczną 11… To będzie twój rok.

  Chyba coś w tym jest, bo po niedługim czasie dowiedziałem się
od przewodniczącego Polskiej Rady Ferdynanda Domaradzkiego,
że muszę być obecny na Koncercie Noworocznym, bo chcą wręczyć mi wyróżnienie. Powiedział również, że zaproszono zespół Czarno-Czarni i zapytał co o tym sądzę. Ucieszyłem się, że spotkam po latach całe to zacne towarzystwo. 12 lat temu zagrali w Berlinie
dla WOŚP i dla nas w LIGHTHAUS.  Świętowałem z nimi 25.lecie
Big-Cyca.  Z Jarkiem widziałem się w międzyczasie na 50-leciu Czerwono-Czarnych w Gdańsku. Powiedziałem, że znam od lat tych kolegów, i że dadzą fajny rock’n’rollowy koncert w klimatach lat 60 ub. wieku.

  Jak się okazało, podczas Gali Najlepszy z Najlepszych dostałem Wyróżnienie Specjalne za działalność dla Polonii za rok 2017, którą wręczył Z-ca Ambasadora RP Janusz Styczek. Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego RockinBerlińskiego Towarzystwa, które angażuje się w produkcję naszych rock’n’rollowych prywatek i pikników.

  Czarno-Czarni jak przewidziałem rozbawili berlińską publiczność swoimi wesołymi piosenkami, choć nie do końca wszystkim znanymi. A szkoda, ale to zasługa polskich Mediów, które wałkują narzucane im kawałki. O mojej "festiwalowej ulubienicy" Maryli Rodowicz nie wspomnę, lubię jej piosenki, ale żeby wysłuchiwać je na każdym festiwalu w Opolu… Szantażuje Kurskiego, czy co.

  Jarek został w Berlinie jeszcze dwa dni, pobumelowaliśmy trochę po mieście. Pogawędziliśmy przy szkle o rock’n’rollowych muzyków przypadkach. Dokonaliśmy przy okazji (przeróbki na wesoło) nagrania "Pod papugami" - czyli wokalny duet:  Jarek Janiszewski i Czesław Niemen (Jarek swoje, Niemen swoje) wraz z Michałem Urbaniakiem na skrzypcach w tle z maxi singla Extravaganza. Zdradzę tylko nowy tytuł, "Pot pod pachami" ...reszta niech pozostanie w archiwum...

  Szybko minął ten czas, została szklana statuetka… Miło było.
(MS)
Kto rządzi Polską: Bruksela czy Warszawa?
UE chce złamać suwerenność Polaków.
Prof. Dr. Jörg Meuthen - Post na Facebooku
(Udostępnił Dziennik Berliński  21 grudnia o 12:36 )
Drodzy Czytelnicy,
Temat mojej dzisiejszej kolumny jest tylko na pierwszy rzut oka mniej istotny dla Niemiec, a tym samym dla nas wszystkich. Dokładniej jednak patrząc ujrzymy otchłanie brukselskich fantazji władczych, które pokazują groźną i dla naszego kraju przyszłość opanowaną przez eurokratów.

Co się stało? Najpierw, w 2015 roku Naród Polski pozwolił sobie z punktu widzenia Brukseli na bezczelność dokonania w demokratyczny sposób zmiany rządu, która miała doprowadzić faktycznie do zmiany kursu politycznego.
Dokładnie tego chce większość ludzi w Polsce: zmiany kursu, która prowadzi do prawdziwej polityki konserwatywnej i to zarówno w odniesieniu do polityki wewnętrznej, jak i w stosunkach z UE.
Urzędujący od tej pory konserwatywny rząd Polski jest znienawidzony przez brukselskie elity, ponieważ nie należy do żadnego z obydwóch wielkich bloków partii (chadecji czy socjaldemokracji). Łatwy do okiełznania układ, do jakiego przyzwyczaiła Brukselę Merkel i spółka, a który jest tam postrzegany jako oczywistość, nagle się skończył.
Teraz rząd wprowadził między innymi reformę wymiaru sprawiedliwości. Miał do tego prawo, ponieważ rozchodzi się tu o wewnętrzne sprawy kraju.
A co robi Komisja Europejska? Zrzuca "prawną bombę atomową" na suwerenny kraj. Ta opcja zgodnie z Art. 7 umów europejskich może doprowadzić ostatecznie do tego, że Polska na jakiś czas straci prawo głosu wewnątrz UE, co jest podobne do tymczasowego wyrzucenia z Unii.
Powód: Komisja Europejska zarzuca Polsce "Łamanie demokracji i praworządności".
Co za odwracanie kota ogonem: "Demokracja i praworządność" nie są łamane przez Polskę, tylko przez Komisję Europejską - i to od dawna, wystarczy spojrzeć tylko na tzw. "ratowanie Euro", a w szczególności na rezygnację z ustalonej ochrony granic przeciw nielegalnej imigracji w ramach strefy "Schengen".
To wszystko nie interesuje socjalistycznego komisarza Timmermansa. Odnosi się wrażenie, że prowadzi on prywatną wojnę przeciw konserwatywnemu rządowi w Warszawie, inaczej nie da się wyjaśnić ogłoszonych działań.
W efekcie Komisja chce złamać polską suwerenność. To może jednak spowodować efekt pocisku wybuchającego w lufie i doprowadzić do wyjścia Polski z UE.
Polska, wraz z Węgrami, Czechami i Słowacją, powinna zaskarżyć Komisję Europejską i niemiecki rząd federalny z wyżej podanych powodów - czyli wielokrotnego łamania traktatów w związku z "ratowaniem" euro i kryzysem migracyjnym.
Polska ma wszelkie moralne prawo do tego, ponieważ ten kraj zawsze się dla Europy angażował. Przez stulecia bronił się przez obcymi wpływami: czy to przez osmańskim, czy sowieckim, czy - aktualnie - przed wyzywającymi próbami decydowania przez Brukselę.
Ten opór był i jest dobry dla wolnej Europy.
Mając to na uwadze, uruchomienie postępowania karnego nie jest niczym innym, jak naruszeniem suwerenności Polski.
Nadszedł czas na wolnościową Europe ojczyzn. Czas na koniec prowokacji unijnych. Czas na AfD.
Prof. Dr. Jörg Meuthe

Liebe Leser,
das Thema meiner heutigen Kolumne ist nur auf den ersten Blick für Deutschland und damit für uns alle von wenig hervorgehobener Bedeutung. Beim genaueren Hinschauen offenbaren sich Abgründe Brüsseler Beherrschungsphantasien, die auch unserem Land eine bedrohliche, von EUrokraten beherrschte Zukunft aufzeigen.

Was war geschehen? Zunächst einmal hatte sich das polnische Volk 2015 aus Sicht von Brüssel die unglaubliche Frechheit geleistet, auf demokratische Weise einen Regierungswechsel herbeizuführen, der auch tatsächlich zu einem Kurswechsel im Land führen sollte.
Genau das wollten nämlich die Polen mehrheitlich: Einen Kurswechsel, der wieder zu echter konservativer Politik führt, und zwar sowohl in Bezug auf die Innenpolitik als auch auf die Beziehungen zur EU.
Die seitdem amtierende konservative Regierung Polens ist der Brüsseler Elite verhasst, weil sie nicht zu einer der beiden großen Parteienblöcke (Christdemokraten und Sozialdemokraten) gehört. Mit der leichten Zähmbarkeit, wie Brüssel es von Merkel und Konsorten gewohnt ist und als Selbstverständlichkeit zu betrachten scheint, war es damit vorbei.
Nun hat diese Regierung unter anderem eine Justizreform auf den Weg gebracht. Dies war ihr gutes Recht, denn es handelt sich um eine innerpolnische Angelegenheit.
Und was macht die EU-Kommission? Sie zieht nun die "juristische Atombombe" gegenüber diesem souveränen Land. Diese Option gemäß Art. 7 der europäischen Verträge kann letztendlich dazu führen, dass Polen zeitweise sein Stimmrecht innerhalb der EU verliert, was einer Art zumindest temporärem Rauswurf ähnlich ist.
Der Grund: Die EU-Kommission wirft Polen vor, "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" zu brechen.
Was für eine Verdrehung der Tatsachen: "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" werden nicht durch Polen gebrochen, sondern durch die EU-Kommission und die Merkel-Regierung - und zwar seit langem, man schaue nur auf die sogenannte Euro-"Rettung" und insbesondere auf die Preisgabe des vereinbarten Grenzschutzes gegen illegale Einwanderung in den Schengenraum.
Das alles interessiert den sozialistischen EU-Kommissar Timmermans nicht. Er scheint eine Art Privatfehde gegen die konservative Regierung in Warschau zu führen, anders ist die nun angekündigte Maßnahme kaum zu erklären.
Im Ergebnis will die EU-Kommission die Souveränität Polens brechen. Doch das wird ein Rohrkrepierer, der unter Umständen sogar zu einem EU-Austritt Polens führen kann.
Polen sollte nun – gemeinsam mit Tschechien, Ungarn und der Slowakei – die EU-Kommission und die Bundesregierung wegen der gerade genannten, mehrfachen Vertragsverletzungen im Zusammenhang mit der Euro-"Rettung" und der Migrationskrise verklagen.
Polen hat jedes moralische Recht dazu, denn dieses Land hat sich immer für Europa eingesetzt. Es hat sich über die Jahrhunderte gegen fremden Einfluss gewehrt: Sei dieser muslimisch, sowjetisch oder - wie aktuell - ein anmaßender Fremdbestimmungsversuch aus Brüssel.
Diese Wehrhaftigkeit war und ist gut für ein freies Europa.
Vor diesem Hintergrund ist die Einleitung des Strafverfahrens schlichtweg nichts Anderes als eine Verletzung der Souveränität Polens.
Zeit für ein freiheitliches Europa der Vaterländer. Zeit für ein Ende der EU-Anmaßungen. Zeit für die AfD.
Gdy śpiewali dla nas Roy O. i Elvis P.
(21.10.2017)
  Minęło pięć lat od zarejestrowania stowarzyszenia ROCKINBERLIN.PL. 0d  10 lat z dużym hakiem wisi
w Internecie nasza strona i niemal od 20 lat organizujemy polonijne spotkania z rock’n’rollem w tle…
Na tą okoliczność 21.10.2017 zaprosiliśmy naszych fanów i przyjaciół na kolejne spotkanie z cyklu
- Gdzie się podziały tamte prywatki: „Gdy śpiewali dla nas  Roy O. i Elvis P.”

  Moderatorem imprezy był popularny znawca muzyki amerykańskiej Korneliusz Pacuda,  znany z programu w radiowej trójce - „Wszystkie drogi prowadzą do Nashville”,który opowiedział wiele anegdot o muzykach z tamtych lat. Jego zdaniem gdyby nie Elvis Presley, nie byłoby rock’n’rolla, gdyby nie Roy Orbison nie byłoby romantycznych przebojów lat 60. XX w. To oczywiście uproszczenie – Elvis śpiewał piękne ballady o miłości przy których dziewczęta mdlały, takie jak „Love Me Tender” czy „Are You Lonesome Tonight”. Roy śpiewał też dynamiczne rock’n’rolle, od „Mean Woman Blues” po „Pretty Woman”, która to piosenka posłużyła za pomysł do filmu.”

  Naszą prywatkę rozpoczęliśmy kilkoma piosenkami Czerwonych Gitar…  w języku niemieckim w wykonaniu Haralda Seiferta, który zaśpiewał je akompaniując sobie na naszej odrestaurowanej gitarze, która była kiedyś własnością Seweryna Krajewskiego. Publiczność doceniła jego wykonanie oklaskami, bo nietrudno było zauważyć, że nasz niemiecki członek stowarzyszenia RockinBerlińczyków, muzyk amator włożył dużo pracy w ich przygotowanie.
  OLIVIA -  debiutująca przed polonijną publicznością piosenkarka młodej generacji, wokalnie dojrzała, rozgrzała naszych gości swoimi wersjami światowych hitów. Młoda, utalentowana i piękna, tak w trzech słowach można podsumować występ. Jej kariera dopiero przed nią…

  Legendarną postać Elvisa ujrzeliśmy we wcieleniu Marcina Życzyńskiego z odległego Rzeszowa,
który potwierdził na scenie prorocze słowa Idola:
„Rock’n’roll , jeśli go lubisz i czujesz, nie będziesz w stanie mu się oprzeć
i … Muszę się poruszać, nie mogę stać spokojnie, próbowałem i nie daję rady.”
Tak więc możemy powiedzieć Elvis żyje i śpiewał dla nas tego dnia..

  Kornel o Royu O. czyli Mariuszu Kaladze powiedział mi tak, cyt.:  „Mariusz Kalaga – podobnie jak Kiepura „chłopak z Zagłębia” - wszechstronny polski wokalista, ma taki głos, że potrafi się wcielić w obu wymienionych gwiazdorów. Nagrał kasetę „Roy Orbison po polsku” na której zabrzmiał tak, jakby to sławny Amerykanin nauczył się naszego języka i bawi nas zrozumiałymi tekstami. Z wielką satysfakcją puściłem te nagrania w radiowej Trójce.
Kornel z Mariuszem poznał mnie przed wielu laty na berlińskich Targach Muzyki Country i tam właśnie dostałem od niego to CD z polskimi wersjami piosenek Roya, wielokrotnie słuchaliśmy ich kombinując, kiedy moglibyśmy ich wysłuchać na żywo w Berlinie.
  I stało się, Mariusz już jako gwiazda śpiewająca w dużych salach, zgodził się bez żadnych oporów wystąpić podczas naszej prywatki. Powiedział mi, że dawno nie śpiewał piosenek Orbisona, ale że zaśpiewa je dla nas, a oprócz tego przygotuje specjalny mix ze swojego programu… Swoim występem pozwolił nam by poczuć się jak na prywatce większość podniosła się z krzeseł, by zatańczyć na parkiecie.  Zaśpiewał nam także swoją szlagierową piosenkę „Jedna z gwiazd”. Mariusz serdeczne dzięki.

   Chcemy równocześnie podziękować przedstawicielom Polskiego Konsulatu za wsparcie naszego jubileuszowego spotkania:
Konsulowi Marcinowi Jakubowskiemu i jego współpracownikom Panu Markowi Sorgowickiemu i Pani Ani Makowieckiej.
  Na naszej prywatce bawili się również przedstawiciele Polskiej Rady w Berlinie, jej szefowi Panu Ferdynandowi Domaradzkiemu dziękujemy za miłe słowa pochwały, które padły ze sceny.

...Jak to na prywatce był bigos i chleb ze smalcem… i coś tam , coś tam..
(MS)
Chory na sukces

(21.11.2017)

... Ubawiliśmy się po pachy
na komediowym spektaklu
"Chory na sukces" w Babylonie...
Znani polscy komicy (z Michałem Wiśniewskim po raz pierwszy
w aktorskiej roli w Berlinie) zapewnili również sukces organizatorce imprezy.

... Ewie Dmoch życzymy, zazdraszczając takiej frekfencji, by była to dla niej choroba nieuleczalna
... skazana na sukces.

... Michał Wiśniewski śpiewając piosenkę Babski świat zadziałał na swoje berlińskie fanki jak magnes. Obfotografowywały się z nim
po spektaklu dobre pół godziny,
więc by zrobić Danusi zdjęcie
z "Czerwonopiórym" - jak zawsze
go nazywałem, czekałem cierpliwie
w kolejce. Po krótkiej naszej rozmowie sądzę, że każdy facet chciałby z nim wypić do dna...
za ten babski świat!
Marek Riber
Tommy Robinson o Marszu Niepodległości i o Polakach
Z naszego archiwum - 2013
Taka atmosfera panowała podczas naszej prywatki w roku 2013, gdy wspominaliśmy czasy polskiego Big-Beatu i jego gwiazd: Niemena, Kordy, Kubasińskiej i innych...
ELVIS w Berlinie
W maju 2017r. w największej sali koncertowej Berlina odbył się koncert Elvisa Presleya ( na ekranie) z towarzyszeniem 100 osobowej orkiestry symfonicznej. Tu zdjęcia fanów i jego imitatora Marcina Elvisa Życzyńskiego z Rzeszowa, który wystąpi na naszej prywatce 21.X.2017. Obecny był również nasz kolega z radia RMFfm Krzysztof Nepelski.
The Unconquered
"Niezwyciężeni" to tytuł nowego filmu animowanego, który w cztery minuty przedstawia 50 lat heroicznej walki Polaków o odzyskanie wolności. Narratorem jest ceniony aktor Sean Bean.
Mistyczny przekaz...

(01.05.2017)
Dwa lata temu „padł„ nasz 2 TB twardy dysk, gdzie zapisanych było wiele danych, sporą większość udało się z poświęceniem odzyskać. Wiele niestety przepadło… Kilka dni temu, przeszukując  archiwalne szpargały, odnalazłem DVD z naszą produkcją nakręconą  przez współpracującego z nami kamerzystę Pawła Detynieckiego. Jest to zapis z koncertu w berlińskiej Bazylice poświęconego Janowi-Pawłowi II, zorganizowanego przez Andrzeja Pakułę w 3. rocznicę odejścia polskiego Papieża do wieczności, na który zaprosił Edytę Gepert, Józefa Skrzeka i innych.
I jak nie wierzyć w mistycyzm, w tym czasie 21.04.2017 minęła 4. rocznica śmierci Pawła.
Paweł przypomina o sobie w ten mistyczny sposób, dając znaki by o nim pamiętać…
Wypadałoby przypomnieć  ten dokument sprzed 9 lat… roześlę e-mailem info. kiedy i gdzie.
Zainteresowani do których nie docierają nasze e-maile mogą przesłać swoją chęć udziału:  info@rockinberlin.pl
Paweł nakręcił dla nas swoją profesjonalną kamerą jeszcze koncert Grzegorza Turnaua (przypomniany we Freies Museum Berlin w 2014) i występ zespołu BANK w Wideotece Dorosłego Człowieka.

W ramach senackiej opieki...

(13.04.2017)
Jedynym z 10. Senatorów do których wysłałem tą prowokacyjną muzyczną dedykację , który zareagował...
jest - nomen omen - Senator Marek Rocki.
Zawieszając działalność naszego Portalu pozostawiam tę piosenkę, jako zamykający element ostatniej aktualizacji.

(31.03.2017)
Za Senackie "0" w rewanżu moja "1"...
czyli za negatywny wynik rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 r…
… Kilka lat temu (za opóżnienie realizacji projektu- wywiad z Cornelią Pieper) wymuszono na nas zwrot dotacji wraz z odsetkami !!!
…  Za kilkanaście o........ przez Senat  lat naszej pracy refren tej piosenki dedykuję dzisiejszym Senatorom i innym… w ramach podziękowania za oczekiwanie…
za stracone 3 miesiące złudzeń…
Całujcie mnie wszyscy w dupę!!!
Marek Szlachcic-Tritscher (Rockinberlińczyk)

Unijne krzesło

D... Tuska


(08.03.2017)

Czy Angela Merkel przyspawała D...Tuska do krzesła szefa Rady Europejskiej?


Sądzę, że nie odpuści tylu lat lansu służalczego polityka

z Polski.

Rockin Berlin

(08.03.2017)

E-mail do redakcji:

"he, he...

Niemcy zaczynają się nas bać. No ja się im wcale nie dziwię.
Na jedno białe niemieckie dziecko przypada dziś 10 muzułmańskich.
Matematyka jest nieubłagana !!! To ostanie dwa pokolenia białych ludzi.
Za 10lat wybory w Niemczech i we Francji wygra partia muzułmańska.  
A za następne 10lat tych narodów już nie będzie.
Za naszą zachodnią granicą będzie Kalifat Niemiec i Francji. Meczet na każdej ulicy ;-)
Dlatego właśnie Niemcy wiedząc to już dziś masowo kupują mieszkania
i domy w Polsce i na Węgrzech żeby spokojnie sobie umrzeć na emeryturze.
Co ciekawe większość z nich nawet nie będzie miała komu zapisać
tego w spadku bo żadnych wnuków nie posiadają.
Jeśli teraz wybiorą sobie komunistów z SPD i Klausa Schulza na kanclerza
to będzie to definitywny koniec narodu niemieckiego.
No trudno. Jak mówi stara zasada: "Chcącemu nie dzieje się krzywda" !!!
Należy im w tym pomóc. Im szybciej się wykończą tym lepiej.
Wybór Tuska to tylko chocholi taniec. Ostatnie podrygi Unii Europejskiej...
PS:
Za parę lat Polacy przejmą fabryki Volkswagena które i tak stoją
już w Polsce i może wreszcie te gówniane samochody przestaną się psuć.
Bo póki co nawet znaczek Audi niczego dobrego już nie gwarantuje.
wolo molo."

Smoleńskie puzzle

(29.02.2016)

Trzy miesiące później niż zaplanowano - 10. lutego, odbył się pokaz filmu SMOLEŃSK w kinie Babylon, którego premiery obawiały się dwa inne berlińskie kina.
Miesiąc wcześniej odbył się tam „premierowy” pokaz zorganizowany przez Klub Polskich Nieudaczników, podczas którego, poza negatywną oceną obrazu i posądzania o propagandę -  nic się nie stało… Nie pojawili się, żadni polscy, ani rosyjscy ekstremiści, nie wydarzyło się nic … Nie protestowali dyplomaci rosyjskiej ambasady. Kino nie otrzymywało pogróżek…
Wcześniejszy premierowy pokaz nie można nazwać "polską premierą", bo nie była to promocja ani  polskiego kina, ani polskiego reżysera… A skowyt samo zachwytu, że Nieudacznikom udało się to czego nie zrealizowała ekipa polskiej ambasady, pomijam milczeniem.
"Smoleńsk"… W zasadzie dokument, z nienachalnym elementem fabularnym i wizualizacją katastrofy, która na podstawie możliwych do przeprowadzenia w przeciągu wielu lat analiz mogła tak wyglądać w rzeczywistości. Warstwa archiwalna filmu przypomina ból tragedii której uczestnikiem był polski naród, natomiast  fabularna ukazuje atmosferę jaką utworzono wokół tej katastrofy i żądań wyjaśnienia zdarzeń i przyczyn. Do dziś jeszcze pamiętamy w  jaki sposób informowano w mediach o katastrofie. Bezmyślna prześmiewczość pozostała niektórym do dziś.
Podczas oglądania filmu zauważyłem w jednej ze scen leżące na stole rozrzucone puzzle… odniosłem wrażenie, że reżyser Antoni Krauze chciał pokazać, że film zmontowany jest z niekompletnej liczby części układanki i wiele jej dziś jeszcze brakujących elementów pozwoli w przyszłości - ujrzeć w całości ten niepełny obraz współczesnej historii.
Film jest zrobiony sprawnie, wzrusza … poza tym nie widziałem scen, które mogłyby wywoływać, tak wielkie emocje… by film określać propagandowym.


Po filmie usłyszeliśmy komentarz Bronisława Wildsteina - Przewodniczącego Rady Fundacji  Smoleńsk, dzięki której zebrano środki finansowe (datki społeczeństwa i kilku sponsorów) by powstał ten film.

... Dla mnie to dokument tragicznej w skutkach - akcji i reakcji podzielonych Polaków…

(29.10.2016)

Kino Delphi-Filmpalast odwołało projekcję filmu Smoleńsk!
Gdzie odbędzie się projekcja jeszcze nie wiadomo...

...Nasze spotkanie 20.03.2016 z publicystą, autorem książek o tematyce historycznej Leszkiem Żebrowskim „Żołnierze wyklęci dzisiaj – pokolenie Solidarności”- też próbowano storpedować dzwoniąc do szefowej Freies Museum Berlin - czy wie kogo zapraszamy? Oczywiście musiałem wyjaśnić powody takiego telefonu... Prelekcja odbyła się bezproblemowo ... Do kina pewno też zadzwonił życzliwy - nieżyczliwy "(ko?)-demokrata"...

Tak więc, świętujemy 25.lecie polsko-niemieckiego traktatu, który dla szefa berlińskiego kina jest tylko świstkiem papieru.

Również zarząd kina „CineStar Cubix” mieszczącego się przy Alexanderplatz, w ścisłym centrum stolicy Niemiec cofnął wyrażoną wcześniej zgodę na projekcję filmu ze względów bezpieczeństwa.
...A pamiętam czasy, gdy podczas projekcji "Rambo 2" w berlińskim kinie, Sylwester Stallone szatkował rosyjskich żołnierzy, nikomu nie przychodziło do głowy by odwoływać projekcje terroryzując zarządców kin...

Reasumujac, terroryści (?), jakiejkolwiek maści by nie byli, są górą w Berlinie.
Rockin Berlin

Film SMOLEŃSK, który oglądałam w kinie Babylon -  był dobry. Wg mojej opinii lepszego na ten temat  nie można było chyba zrobić? Jestem od wielu lat kinomanką. Berlińskie kina odwiedzam 3-4 razy w tygodniu - serio!

Od ponad 20 lat nie oglądam TV i nie posiadam w mieszkaniu. To tak na marginesie, dla informacji, że chyba trochę już znam się na filmach i mogę o nich coś "profesjonalniej" napisać , powiedzieć?
Niezłe, ciekawe połączenie dokumentu  ze scenami  fabularnymi, ale opartymi na faktach autentycznych. Aktorzy dobrze swoje role grają, "weszli" w bohaterów przez nich granych.
Film jest dosyć emocjonalny, wciąga widza - jeżeli ten widz nie ma żadnych wcześniejszych "uprzedzeń" do tematu.. Inaczej może dla niektórych stać się  tzw. propagandą "pisowską" albo "smoleńską".
Nie wiem dokładnie, ale coś takiego od przeciwników tego filmu, może przeciwników partii PiS  juz słyszałam.
Osobiście  nie odczułam w ogóle żadnej propagandy. Nie byłam wrogo nastawiona to filmu. Przede wszystkim  byłam bardzo ciekawa i chciałam  koniecznie w Berlinie ten film, nagrany przez polskiego reżysera ( nie byle kogo) Antoniego Krauze zobaczyć. I bardzo się cieszyłam jak otrzymałam bilet, nawet gratis.
Film daje dużo do myślenia. Zachowanie pilota, całej załogi... żony Generała, która mimo tragedii szuka prawdy, nie pozwala publicznie szpecić, okaleczać dobrego imienia nieżyjącego męża!
Walczy jak lwica o zachowanie dobra jego pamięci takim jaki On był w rzeczywistości za życia, a nie takim, jakim nagle został po Jego nagłej śmierci przez Media... stworzony… Jak to Niemcy mówią: "Hut ab" przed taką wdową!!!
Zainteresował mnie fakt tych nagłych kilku samobójstw, wprost mnie zaciekawił! Kto popełnia samobójstwo, jeżeli jest tak naprawdę ze swojego życia zadowolony, jest szczęśliwym kochającym mężem, ojcem?
I to tak nagle? Powiem szczerze, gdybym prowadziła śledztwo w tej sprawie, to właśnie na tych samobójstwach bardziej bym swoje oko "zawiesiła", na dłużej zatrzymała " .
Dokładniej wzięłabym te nagle samobójcze śmierci pod swoją kontrolę.
Na koniec, dla mnie NAJWAZNIEJSZE, gdyż  sama miałam brata, który jako pilot wojskowy na skutek obrażeń powypadkowych zmarł w wieku 29 lat.
Dlatego napisze cos takiego. Mimo wszystko, jakby nie patrzeć na te katastrofę, niewyjaśniona zagadka, "morderstwo" albo wypadek lotniczy?--ZGINEŁO niewinnych 96 osob
a cierpi do tej pory jeszcze więcej z powodu ich nagłej śmierci. Zadają sobie zapewne ciągle pytanie: DLACZEGO??? I nie mogą otrzymać właściwie żadnej konkretnej odpowiedzi. Może nigdy jej nie otrzymają?
Film polecam obejrzeć, ale lepiej bez żadnych uprzedzeń! Po prostu, tak jak zwykle, iść do kina, oprzeć się wygodnie i patrzeć...
Pozdrawiam Krystyna

Der Film "Smolensk" hat auf jeden Fall einige neue Aspekte aufgezeigt, eine endgültige Klärung jedoch, was am Tag der Tragödie, am 10. April 2010, wirklich passierte, hat und kann der Film gar nicht leisten. Schließlich liegen längst nicht alle Fakten auf dem Tisch. Was für mich neu war, sind die in dem Film erwähnten Selbstmorde. Sie wurden bislang genauso wenig aufgeklärt wie das Unglück selbst. Mittlerweile sind fast sieben Jahre seit der Tragödie verstrichen und es wird nach so langer Zeit immer schwieriger, die genauen Umstände des Absturzes aufzuklären.

Ich zitiere aus der Wikipedia-Darstellung, die immerhin eine Möglichkeit der Unglücksursache darstellt:

"Etwa eine Stunde vor dem Unglück war eine Jakowlew Jak-40 der polnischen Regierung mit dem Tross des Präsidenten und Journalisten an Bord ohne Zwischenfall, aber unter bereits eingeschränkten Sichtbedingungen (aufkommender Nebel, tiefhängende Wolken) gelandet.[14][15] Danach verschlechterten sich die Sichtbedingungen weiter. Eine russische Iljuschin Il-76 brach die Landung nach zwei Versuchen ab und flog dann den Flughafen Moskau-Wnukowo an.[16]"

Was wirklich geschah, wissen wir nicht - war es ein Unfall oder ein Anschlag? Im Film war eine Explosion zu sehen, die dann schließlich das Unglück verursacht haben soll ...

Und Wikipedia weiter:
"Angesichts des geografischen und inhaltlichen Zusammenhangs der Ereignisse Massaker und Flugzeugabsturz sprachen manche Kommentatoren vom „Fluch von Katyn“.[50] Auch erste Reaktionen aus dem Volk, unter ihnen Aleksander Kwaśniewski und Lech Wałęsa, verglichen die Folgen des Flugzeugunglücks mit den Morden von 1940, da „erneut die politische Elite ums Leben gekommen“ sei. Kritische Stimmen wiesen darauf hin, dass der neue, teilweise Verlust der politischen Führung nur eingeschränkt Analogien zu dem damaligen Massaker aufweist und man diesen Vergleich aus Respekt für die Opfer der Mordaktion nicht überstrapazieren solle."

Ich selbst habe bei Gesprächen mit Menschen aus Polen festgestellt, dass sich die Einschätzungen zur Ursache der Tragödie jeweils nach den persönlichen, politischen Einstellung richtet. Die einen halten einen Unfall für sehr wahrscheinlich, die anderen eher einen gezielten Anschlag. Es ist dringend geboten, endlich Klarheit zu schaffen. Die ermittelnde polnische Staatsanwaltschaft ist wirklich gefordert, klare Beweise vorzulegen, was wirklich geschehen ist, damit die Spekulationen endlich ein Ende haben.
Volker VossROCKINBERLIN.PL 2010-20011


Dla przypomnienia w PDF-ie...


Zawartość - j. polski:

" Mira " Nowość wydawnicza " Viktoria Viktorii " Ryszard Kaja " Odkrywanie Ameryki - Warszawa lata 60'te " ROBS " Iwona Zwożniak " Kokietowanie na Czerwonym Dywanie " Westberlin - Ostberlin " Dookoła Rock'n'Rolla " Truck'n'Roll " Jimi " Chris "

Für die Erinnerung in PDF


Inhalt - deutsch:
"   Grußwort (Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin) "  Editorial "  Mitam - Internationale Musikmesse "  Der gitarrenkreis " Poznan erinnert sich an Elvis " Simon van Downham " Jürgen Jürgens, Radiomoderator " Die Entdeckung Amerikas im Warschau der 60er Jahre " Bremen - Wabrzezno " Janband " John Porter " Verein polnische Alternative " Andrzej Piwarski & Barbara Ur (Maler) " Deutsch-polnische Akkorde " Die Spezialisten für osteuropäische Musik in Berlin " Oranzada " Syper force " Kokett an der Croisette " Polnischer Schulverein in Berlin " Teresa Nawrot und ihre "Reduta" " Willy DeVille " Zu Gast bei "Fredys Reise" Rockradio " Die Wahrheit über Katyn " MFA Kera " Die Roten Gitarren " Omega " Gitarrenspektakel in Wroclaw " Battle & Roll Boryszyn - Cora Lee beim Rockfestival " Fryderyk Chopin " Bartek Bukowski "


Country Music Meeting 2017
                                                                                                       
07.02.2017)
Country Music Meeting 2017 w Fontane Haus. Tym razem na spotkanie z muzyką country wybrała się z nami kózka Klara ( z bajkowej serii "Klaras Welt"  www.klaraswelt.de/ naszej Rockinberlinki - Emmy Nielsen), by poszukać tam przyjaciół... I znalazła: muzyków z Texas Heat, Sweet Chili, organizatora Franka Lange i fanów z żeglarzem Ewaldem Neumannem, który zaprosił ją na wycieczkę po Szprewie. Ta eskapada tak jej się spodobała, że postanowiła jeszcze gdzieś poszukać przyjaciół z muzycznych kręgów.
Słyszałem, że ma plan zakolegować się z pewnym znanym rockowym muzykiem... Czy jej się to uda?
Clara przekonywała mnie swoim kozim głosikiem - Nieee, nieee maa rzeczy nieeemożliwych. ;)
Marek Riber

I na marginesie - CMM jak zwykle był wspaniałą muzyczną ucztą w amerykańskim stylu... szkoda tylko, że tak nieciekawie zamknął program Larry Schuba - wokalista Western Union, który zrobił na mnie wrażenie spijającego piwne zlewki muzyka przed upadkiem do rynsztoku. Mało dowcipny i w chamski sposób krytykujący objęcie urzędu przez Prezydenta D. Trumpa. Zarzekając się, że nie wystąpi za jego kadencji w Ambasadzie USA... Myślę, że ryzykowałby dodatkowymi dziurami w mózgu, nie tylko tymi poalkoholowymi, którymi się chełpi....

Donald Trump 45. Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Congratulations President of America!


(20.01.2017)

Gratulacje dla 45. Prezydenta USA Donalda J. Trumpa, gratulacje dla Wiceprezydenta Mike Pence, gratulacje dla wszystkich Amerykanów, kochających swój kraj, chcących dokonać zmian by Ameryka była znów wielką. Bądźcie dumni

z waszego Prezydenta jak my z naszego, niech obaj rządzą długo w tych trudnych czasach. Życzymy Wam, aby Ameryka była bezpieczną, silną i bogatą.

God bless America!


(09.11.2016)
Nasze gratulacje dla Mr. Donalda Trumpa - Prezydenta elekta.
......Wbrew prognozom sondażowni, to Hilary Klinton nie miała powodu do świętowania po przeliczeniu głosów.
Zdecydowanie większa część społeczeństwa Ameryki Północnej oddała głosy na kandydata Republikanów
Donalda Trumpa. Powtórzył się polski scenariusz z roku 2015, gdzie pewniak Komorowski obudził się z ręką
... w kałuży. Wygrał  natomiast bezapelacyjnie kandydat prawicy Andrzej Duda. Zupełnie podobnie może być podczas wyborów-2017 w Niemczech, gdzie Media otrąbiają sukcesy Angeli Merkel, a ostateczne fajerwerki puszczać będą zwolennicy innej partii. Wcześniej jednak zbaczymy jak zagłosują na prezydenta Austriacy.

(a tak na marginesie... Po co Amerykanom po ...ciurze chociażby z Noblem, ...dentka)
Rockin Berlin
Congratulations to the 45th US President Donald J. Trump, congratulations to the Vice President Mike Pence, congratulations to all Americans who want to make changes so America can, once again be great. Be proud of your President as we are of ours, let both govern long in these difficult times. We wish you that America is safe, strong and rich. God bless America!
„Pucz” - oceń sam...
Jak czytamy w opisie programu: - Od momentu przejęcia władzy przez PiS, w demokratycznych wyborach parlamentarnych, opozycja (PO, Nowoczesna) dąży do obalenia legalnych władz i rozpisania przyśpieszonych wyborów. Z czasem środki używane do zwalczania państwa stają się coraz ostrzejsze. Kolejnym aktem tej walki była nieudana, zaplanowana od wielu miesięcy próba puczu w Sejmie RP, dokonana 16 grudnia. Film dokumentalny ma pokazać motywy, plany i sposoby działania puczystów. Kto i od kiedy przygotowywał zamach stanu?
"Smoleńsk" - Projekcja Klubu Polskich Nieudaczników

(04.01.2017)
Jestem przekonany, że "Nieudacznikom" uda się projekcja filmu "Smoleńsk" 6. stycznia
w Kinie Babylon, co wytrąci argumenty zarządcom Delphi-Film Palast o zagrożeniu i kontrowersyjności filmu.
A oficjalna premiera, choć z opóźnieniem odbędzie się!

   

Do teraz odrzucałem myśl, by za odwołaniem listopadowej premiery filmu mogli stać Polacy mieszkający w Berlinie, którzy nie zgadzają się z wynikiem wyborów w Polsce. Sądzę jednak, po "dziwnym" pomyśle realizacji projekcji filmu w kinie Babylon przez Klub Polskich Nieudaczników, że ktoś  z opcji nieprzychylnej rządzącej partii „przyłożył się” do odwołania premiery.
Być może powtórzono scenariusz jaki nam zafundowano.
A było tak.. Ktoś namówił byłego dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie... lub sam z własnej woli (ale skąd by wiedział ... chyba, że jest czytelnikiem naszej strony), by wykonał telefon do Freies Museum Berlin.
Chodziło o spotkanie z historykiem, publicystą Leszkiem Żebrowskim o Żołnierzach Wyklętych. Zatelefonował przedstawiając p. Żebrowskiego jako "pierwszego ekstremistę Polski", po czym odezwały się telefony do mnie... Czy wiem, kogo zapraszam? Ze spokojem odpowiedziałem- że wiem! Po jakimś czasie zadzwoniła przebywająca za granicą pani zarządzająca FMB, po dość długiej rozmowie efekt był taki... Freies znaczy Wolne, każdy ze współpracujących może robić (oczywiście dozwolony prawem) program jaki mu odpowiada...
Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim, dla tych którzy przybyli okazało się bardzo interesującym i odbyło się bez żadnych problemów.
Co nie udało się niestety, z listopadową premierą filmu Smoleńsk.

… Kto wie jak było naprawdę...  i kto wpuścił szefa kina Babylon w maliny?

Riber
"Pomysły" Gusowski'ego & s-ki (?)

(07.01.2017)
Jeszcze w taki sposób próbuje się deprecjonować polskiego ambasadora, ale nie tylko jego. Dzięki akcji p.Iwony powiodło się zmienić pozycjonowanie... Wrrr, komu przychodzą do głowy takie pomysły?... perfidne!


   

Iwona L. Konieczna
7 styczeń o 00:30 ·
Chcą usunąć red. Gmyza i amb. Przyłębskiego z Niemiec
(a wcześniej ośmieszyć z niemieckim wdziękiem)

Dajcie proszę Państwo unlike (czerwona strzałka (-)) przy ich nazwiskach.
I podajcie proszę dalej.

Aktualizacja, za Państwa sprawą Gmyz z 4 miejsca już spadł na 19, a Przyłębski z 6 na 22 -

Aktualizacja numer 2, panowie są już na miejscach 98 i 99 - ale jeszcze ich trzeba tam utrzymać:-)

(...)
Głosy użytkowników (Czytelników) zadecydują, kto dostanie tytuł "Największej żenady Berlina" w 2016 r.
Riber
25 lat dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy
                                                                                                                                        
(28.12.2016)
Zamykając Jubileuszowy Rok obchodów 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Ambasada Polski w Niemczech zorganizowała 11 grudnia 2016 roku w Berliner Rathaus koncert Filharmoników Poznańskich.

                

  Dla mnie było to najlepsze wydarzenie w ramach tegoż Jubileuszu. Miła, przyjazna atmosfera emanowała już od wejścia,
gdy niemieckich i polskich gości witali Konsulowie: Generalny - Pan Marcin Jakubowski i ds. Polonii - Pan Marek Sorgowicki. Grosser Festsaal „Czerwonego Ratusza” wypełniła się po brzegi publicznością oraz przedstawicielami mediów polskich i niemieckich.
  Przybyłych Prezydentów RP i RFN oraz gości powitał Ambasador Pan Andrzej Przyłębski. Pierwszy przemawiał Prezydent RP Pan Andrzej Duda, który w  miłych słowach  skierowanych do  Prezydenta Niemiec Pana Joachima Gaucka podziękował mu za dobrą i przyjazną współpracę, prosząc go jednocześnie aby został ambasadorem polsko-niemieckiej przyjaźni. Prezydent Gauck przyjął tę zaszczytną propozycję. Przyznał, że miał obawy jak ułoży się współpraca z nowym Prezydentem Polski  ale już podczas pierwszego spotkania było wiele wzajemnej sympatii.. Obaj Prezydenci podkreślili, że to my - zwykli obywatele obu narodów zbudowaliśmy najmocniejsze mosty przyjaźni polsko-niemieckiej.
  Koncert Filharmonii Poznańskiej pod batutą Marka Pijarowskiego i laureatki tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego - Veriko Tchumburidze był wspaniałym muzycznym przeżyciem, zakończonym długimi owacjami na stojąco będącymi dowodem na to, że dla wielu ten wieczór pozostanie na długo
w pamięci. Po koncercie w towarzystwie obu Prezydentów i ich równie przemiłych żon jeszcze długo rozmawiano przy lampce wina i…  doskonałym bufecie przygotowanym przez szefa kuchni polskiej Ambasady.
Ewa Dmoch

Pilne FAKTY!
(20.12.2016)
Szokujące dowody nieudanej próby destabilizacji Państwa Polskiego!                                 
W związku z brakiem emisji w grudniu programu TVP1 na niemal połowie obszaru Polski przekazujemy
za MAX TVinfo mix wiadomośści z tamtych dni...   

     Tja... film jest już niedostępny !
    ... Jest udostępniony ponownie!!

Polskie Grudnie - z dziejów propagandy komunistycznej
                                                                                                                                        
(20.12.2016)
W niedziele 4. grudnia 2016 Niedzielny Klub Dyskusyjny w Berlinie gościł Profesora Tomasza Panfila wykładowcę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autora ponad stu publikacji naukowych i edukacyjnych.Tematem spotkania były "Polskie Grudnie-z dziejów propagandy komunistycznej".

            

Profesor Panfil w sposób dobitny wskazał kłamstwa propagandy bolszewickiej jak i PRL-u. Na wybranych przykładach wykazał jak okłamywano polskie społeczeństwo . Szczególnie bezczelne oszczerstwa propagandziści PRL-u stosowali wobec polskich patriotów . Spotkanie uświetniła premiera najnowszej książki Pana Profesora "Tyle we mnie siły". Spotkanie na żywo transmitowało Niepoprawne Radio pl i stream1 n.
(mw red)

JASZCZURY NA MECIE !


(14.12.2016)
Siódmy Festiwal filmowy WYŚCIG JASZCZURÓW już za nami
 Do przeglądu festiwalowego, w dniach 8 i 9 grudnia 2016 wystartowało 16 filmów. Były wśród nich filmy sklasyfikowane jako reportaże, dokumentalne, biograficzne, przyrodnicze, a nawet trafiły się takie filmy jak - retrospekcja, muzyczny i historyczny. Ich poziom artystyczny był zróżnicowany, ale cieszy fakt, iż znalazły się filmy stanowiące mocne punkty festiwalu.


Na zdjęciu:  Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Poznania, Farida - włoska piosenkarka i aktorka ,
Ewelina Rajchel - tłumaczka i piosenkarka, Krzysztof Wodniczak - prezes Towarzystwa PTAAAK,
organizator Festiwalu Filmowego WYŚCIG JASZCZURÓW
(Foto: Kazimierz Seredyński)

Przeglądy filmowe zostały podzielone na dwa dni -  w Jeżyckim Centrum Kultury, w których widzowie wybrali Grand Prix Festiwalu w postaci statuetki JASZCZURA wg projektu rzeźbiarza Kazimierza Rafalika ex equo dwa filmy" Kocham Ciebie bardzo-miłość na poddaszu" w reżyserii Andrzeja Mrówczyńskiego" i "Poznań jakiego nie chcemy (realizatorzy Lechosław Lerczak i Roman Klamycki).
Filmy - zwycięskie  zostały nagrodzony na uroczystej Gali, która odbyła się w kinie Muza w dniu 10 grudnia 2016. Poprzedziły go filmy towarzyszące, między innymi nagrodzony film podczas ostatniej edycji festiwalu w 2014 film Jagody Nadziejuk Piękny jest ten świat oraz takie filmy jak Sen o Warszawie w reżyserii Krzysztofa Magowskiego, Muzyka w dolinie Charlotty, Bogdana Bogiela,  , Przyjaciele na 33 w reżyserii Grzegorza Brzozowicza i Interclub w reżyserii Stefana Mroczkowskiego.Na Gali pojawili się przy wręczaniu nagród i wyróżnień włoska piosenkarka i aktorka Farida, zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, reżyserzy Stefan Mroczkowski i Krzysztof Magowski nadając splendor Festiwalowi.
Warto również wspomnieć, iż w obu dniach przeglądowych zostały wyświetlone również filmy pozakonkursowe.Wszystkie reżysera Jacka Kasprzyckiego: Rafał Jasionowicz, Julian Boss Gosłowski, Andrzej Żurek, Arek Marcinkowski. Stanowiły one oprawę dni konkursowych.
Organizatorzy dotarli z zaproszeniem do licznej grupy seniorów bowiem okazało się, że nie jest ten Festiwal li tylko wydarzeniem lokalnym. Filmy na konkurs zostały nadesłane z całej Polski, między innymi ze Szczecina, Tomaszowa Mazowieckiego, z Zielonki koło Warszawy, czy też z Chotomowa. Kolejny raz został przesłany film z Berlina, tak więc można powiedzieć, że Festiwal ma już charakter międzynarodowy.
Jako koordynator festiwalu miałem sporo pracy, ale opłaciło się zaangażować w ten niezwykły projekt, bowiem sądzę, że VII edycja Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 plus WYŚCIG JASZCZURÓW (może warto by tę nieco karkołomną do zapamiętania nazwę spolszczyć ) stał się już wydarzeniem kulturalnym miasta Poznania.
                                                                 Bogusław Krupski

FILMOWY POZNAŃ 2016


(14.12.2016)
 Filmowa jesień to w Poznaniu ponad dwa miesiące rozproszonych wydarzeń filmowych, okołofilmowych i audiowizualnych. Organizatorom przyświecała idea defestiwalizacji.Ale równolegle odbywał się Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza ALE KINO, a tuż po jego zakończeniu ze swoimi projekcjami pojawił się w Jeżyckim centrum Kultury i kinie MUZA VII Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 plus WYŚCIG JASZCZURÓW.
To dzięki temu Festiwalowi pojawiło się nowe określenie "Kino senioralne", które daje możliwość zaprezentowania kilkunastu filmów jakie powstały w ostatnim czasie, a ich twórcy mają niepowtarzalną szansę skonfrontowania swojej twórczości zarówno z publicznością, jak i innymi realizatorami będącymi w wieku senioralnym.
  Te późne - może lepiej napisać spóźnione - debiuty to produkcje unikalne, bardzo osobiste. Tematy przez nich zasygnalizowane to w niemałym stopniu ogniskujące najwięcej emocji i refleksji. Seniorzy udowodnili, że dali radę opanować techniczną stronę urządzeń i jeszcze mają coś do przekazania. Ich historie łapią za serce - faktycznie zdumiewające. Przecież "staruchy" to już powinny kroczyć w kierunku śmietnika - jak twierdzi, dobrze, że nie cały, narybek uważający się za pępek świata. Dzięki seniorom z kamerami i aparatami fotograficznymi wraca do sztuki niemodne wzruszenie, refleksja, uduchowienie, pogoda ducha, prostota ( a nie prostackość) w wypowiedziach artystycznych.
 Komisja konkursowa w kategorii fotografia oceniała prace 11 fotografujących, którzy przekazali 120 zdjęć. Poziom był wyrównany, ale trzeba było dokonać wyboru i tak zadecydowano, że pierwsze miejsce przyznano Wojciechowi Pietrzakowi z Jarocina, drugie Kazimierzowi Seredyńskiemu z Poznania , a trzecie także poznaniakowi Andrzejowi Górczyńskiemu. Większą rozpiętość stylistyczną mieli widzowie oglądając projekcje filmów konkursowych. Zróżnicowany program filmów reprezentujących różne gatunki filmowe np. przyrodnicze, społeczne, biograficzne czy groteski filmowe sprawił, że publiczność miała trudny wybór tego najlepszego filmu. Nastąpiło głosowanie i po podliczeniu głosów okazało się, że  główna nagroda symboliczna rzeźba JASZCZUR przypadła ex equo Andrzejowi Mrówczyńskiemu za film Kocham Ciebie bardzo oraz duetowi Roman Klamycki - Lechosław Lerczak. Ich film  Takiego Poznania nie chcemy pokazał nieuregulowane kwestie właścicielskie wielu obiektów w centrum Poznania. Studenckie jury przyznało swoją nagrodę także pracującemu we dwóch Stanisławowi Kaliszowi i Markowi Antonowiczowi za film Złote góry - Grube ryby. Przyznano kilka dodatkowych nagród pozaregulaminowych.
                                                         Tadeusz Kujanek


www.rockinberlin.pl ... Na festiwal Jaszczury 2016 wysłaliśmy nasz dokument muzyczny MIRA 2005
zmontowany z materiałów nakręconych podczas jej występów w Berlinie, Hamburgu i Hanowerze.
Link do filmu : MIRA 2005
(MS)

25 lat autyzmu polityków
                                                                                                                                        
(31.11.2016)
16 listopada w Urzędzie Spraw Zagranicznych RFN w Berlinie (budynek dawnej centrali SED)
odbyła się polsko-niemiecka konferencja partnerstw samorządowych. W podtytule imprezy czytamy: "Spotkanie polskich i niemieckich miast, powiatów i gmin z okazji jubileuszu
25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy".

Na spotkanie ze strony niemieckiej przybyli najwyżsi urzędnicy MSZ: Martin Kotthaus, który konferencję otworzył, Georg Huber, Rolf Nikel, Cornelia Pieper, dr Michael Groß, dr Dietmar Woidke, Michael Roth oraz sam Federalny Minister Spraw Zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier.
Polskę reprezentowali Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, prof. dr Andrzej Przyłębski, Sekretarz Stanu ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak oraz reprezentanci miast.

Spisane będą czyny i rozmowy...

Z licznych przemówień dowiedzieliśmy się, że obecnie działa ponad 1400 partnerstw i kooperacji niemieckich
i polskich gmin. 75% polskich samorządów posiada partnera w Niemczech.
Padło sporo pięknych słów i mniej lub bardziej górnolotnych sformułowań. Ambasador Polski stwierdził, że Polacy,
to poeci, a Niemcy to "myśliciele i myślący poeci". Zapowiedział postawienie punktów ciężkości jego urzędu na porozumienie, wyjaśnianie działań polskiego rządu oraz na zjednoczenie Polonii. To ostatnie irytuje szczególnie
w obliczu lansowania tezy o "konieczności stworzenia jednolitej reprezentacji Polonii". Brzmi to, jak zapowiedź kontynuacji tradycji mieszania się Warszawy w sprawy Polaków w Niemczech, bez pytania ich o zdanie oraz instrumentalizowania "Polonii" i jej "reprezentantów" dla realizacji rozmaitych celów politycznych. Zachodzi obawa,
że jeszcze długo będziemy musieli znosić kolegów królika*.

Zapowiedziane "warsztaty" odbyły się w trzech grupach tematycznych: bilateralne koncepcje kształcenia, działania
na rzecz wspierania kompetencji językowych oraz migracja/integracja.
Ze względu na ciągłą potrzebę uaktualniania wiadomości i wymiany doświadczeń, szczególnie w świetle nowej emigracji zarobkowej z Polski do Niemiec, udaliśmy się na warsztaty o migracji i integracji. Przedstawiono tutaj projekty integracji imigrantów w Gdańsku, Kolonii, Gubinie, Frankfurcie nad Odrą i na Mazowszu..
W Polsce odczuwalny jest brak polityki imigracyjnej. Tę lukę "wypełniają" organizacje pozarządowe, opłacane najczęściej przez UE (!).
Burmistrz Frankfurtu nad Odrą stwierdził, że nie wszystko jeszcze w Niemczech idzie, jak trzeba. Integracja wymaga czasu i środków. Tymczasem ilość "uciekinierów" jest ogromna i to ona stanowi największe wyzwanie. Do tego dochodzą różnice kulturowe poszczególnych grup imigrantów. Niemcy nie chcą, aby tworzyły się getta, gdzie rządzą inne prawa, niż państwowe.

Byliśmy wzruszeni niemal do łez słuchając o staraniach na rzecz integracji przybyszy spoza Unii Europejskiej. Nie dowiedzieliśmy się jednak NICZEGO o integracji Polaków napływających do Niemiec. Kiedy Prezes DPG Saksonii-Anhalt, Krzysztof Blau wyraził swoje zdziwienie, że ten panel dyskusyjny nie ma nic wspólnego z traktatem
o dobrosąsiedztwie, część obecnych na sali zaczęła mlaskać i wyrażać dezaprobatę, zaś inna spora grupa nagrodziła go oklaskami.
Podczas innych dyskusji tematycznych można się było dowiedzieć m.in. że ponad 2 miliony Polaków uczy się niemieckiego - jest to absolutny rekord naprzeciw około półtora miliona Brytyjczyków i ponad miliona Francuzów. Lekcje polskiego w Niemczech organizowane są w ramach specjalnych programów oraz dzięki inicjatywie osób prywatnych i stowarzyszeń...
O atmosferę festynu zadbał Steffen Müller, opowiadając o swoich przygodach w Polsce. W atrakcyjny sposób przekazał on w ciągu zaledwie pół godziny więcej solidnej informacji o Polsce i Polakach, niż niemiecka telewizja
w ciągu roku.

Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke w swoim przemówieniu stwierdził, że "bez Polski nie byłoby upadku muru berlińskiego". "Mamy do czynienia z cudem normalności w stosunkach polsko niemieckich, jeśli zważymy te wszystkie przestępstwa popełnione przez Niemcy w przeszłości" - powiedział. "Bez tej zaliczki zaufania nic nie byłoby możliwe. Polska jest partnerem, jakich mało w Europie."
Sekretarz Stanu ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak przypomniał o asymetrii
w realizacji traktatu, szczególnie w kwestii dostępu do nauki języka ojczystego i traktowania mniejszości. Przypomniał, że w Polsce 52 tysiące dzieci uczy się niemieckiego jako języka ojczystego w 750 szkołach i że Rzeczpospolita przeznaczyła na ten cel 36,5 miliona euro. Dziedziczak zwrócił też uwagę na zapis mówiący o lojalności grup narodowościowych wobec kraju, który zamieszkują. Zasadniczo lojalność wobec kraju, który kogoś przygarnął jest kwestią honoru, ale jak wiadomo, z tym honorem bywa różnie.
Na zakończenie głos zabrał Federalny Minister Spraw Zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier. W swoim wystąpieniu chwalił współpracę na poziomie gmin na przykładzie gimnazjum w meklemburskiej miejscowości Löcknitz, leżącej 25 kilometrów na zachód od Szczecina, dokąd uczęszcza polska i niemiecka młodzież. "Dla młodzieży polskiej i niemieckiej przyjaźń polsko-niemiecka jest rzeczą normalną i stanowi miarę dla reszty świata. Polonia jest gwarancją tego, że Niemcy i Polacy to nie tylko sąsiedzi. Tak trzymać! Rząd RFN uznaje to i traktuje wasze sprawy poważnie. Podczas rozmów ministrów federacji z przedstawicielami krajów federalnych będziemy się zastanawiać nad możliwościami rozszerzenia oferty nauki języka polskiego w Niemczech."
Zacytował też byłego premiera Brandenburgii Matthiasa Platzcka, który wyraził się kiedyś, że "niemieckie okrągłe stoły, to były >polskie meble<". Steinmeier przypomniał, że polska konstytucja z 3 maja 1791 zainspirowała również niemieckich bojowników o wolność. "Powinniśmy patrzeć z pokorą na to, czego nauczyliśmy się od Polaków w kwestii demokracji i wolności." ... "W obliczu egzystencjalnego pytania, Polacy i Niemcy jako Europejczycy stoją boso naprzeciw siebie. W tych czasach liczy się wkład normalnych ludzi. Otton III zdjął buty i poszedł boso do grobu świętego Wojciecha, jako zwykły pielgrzym. Jeśli tak się spotkamy - boso, to nie będziemy sobie deptać po nogach, tylko usuniemy z drogi kamienie."

Czy Polska podejmie wyzwanie jako równorzędny partner?
Należy się dokładnie zastanowić, czy dyskusja o mniejszości polskiej w Niemczech faktycznie służy Polakom
w Niemczech, czy tylko prezesom podupadających organizacji polonijnych i populistom. Jeśli na drodze prawnej
nie udało się dotąd uzyskać statusu prawnego mniejszości, to można go uzyskać tylko i wyłącznie na drodze umowy dwustronnej, względnie aneksu do rzeczonego traktatu o wzajemnej przyjaźni i współpracy. Ale na jakich warunkach? Jak będzie brzmieć definicja tej "mniejszości" i kto będzie posiadał w efekcie status jej członka?
Czy nowoprzybyli do RFN Polacy będą faktycznie beneficjentami, czy na tym stracą? Czy nie strzelamy sobie samobójczego gola?

Od 25 lat zwraca się uwagę na konieczność dokonania poprawek w traktacie z czerwca 1991, jednak z tych czy innych względów nie podjęto żadnych działań w celu dopasowania tego dokumentu do realiów XXI wieku. Politycy wykazują w tym względzie objawy autyzmu i to zaawansowanego - nie reagują na zapytania i nie podejmują żadnych działań, jakby żyli w innym świecie. Być może dlatego nie dopuszcza się nawet przy takich okazjach przedstawicieli Polonii do głosu.

*- królik - tutaj: zwierzak wyciągany przez iluzjonistę z kapelusza, nie wiadomo skąd się wziął (bez rodowodu)
i w podobny sposób znika. Kolega królika, to po prostu drugi królik.
BarBuk

Ostatnie pożegnanie Haralda


(15.11.2016)
Pogrzeb odbył się w poniedziałek 14.11.2016o godz. 13:00
na cmentarzu Reinickendorf,
Licznie przybyli znajomi i przyjaciele wraz z rodziną Haralda
towarzyszyli w jego ostatniej drodze.

... Gdy w kaplicy zaprzyjaznieni muzycy śpiewali
song "Zegarmistrz światła purpurowy"
... ja w refrenach słyszałem, także głos Haralda.

"Spłyną przeze mnie dni na przestrzał
Zgasną podłogi i z powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzę
I pójdę nie wiem gdzie na zawsze"


Harald Alexa nie żyje


(05.11.2016)
Późno w nocy odsłuchałem wiadomość, która mnie zmroziła..
"Harald nie żyje, umarł dzisiaj…" - informację przekazał jeden z muzyków, którego Harald namówił na wspólne granie w Pierogarni.
Po chwili pomyślałem, że odszedł  człowiek, któremu chciało się, coś robić dla Polonii.
… Był pomysłodawcą czwartkowych Jam-session w Pierogarni, gdzie grywali niemal wszyscy znani muzycy berlińskiej Polonii i gdzie powstał zespół „Pierogarnia Session Band”.
… Był  wydawcą miesięcznika informacyjnego POLONIA BERLIN.
Naszym wspólnym przedsięwzięciem był wyjazd w roku 2009 na Poznańskie Targi Muzyczne MITAM, gdzie wystąpił z zespołem „Mona Lizzy & the Devils”.

Odszedł  dla nas niespodziewanie, zbyt szybko…
Nie zdążyliśmy się pożegnać…
Pozostajemy w smutku
… ale „Pierogarnia Session Band” musi grać dalej
Rockin Berlin

"Msza 1050"

(12.11.2016)
Z okazji Święta Niepodległości Ambasador zaprosił 10. Listopada 2016 przedstawicieli Polonii do wysłuchania koncertu Gabriela Kaczmarka „Msza 1050” w wykonaniu orkiestry Sinfonietta Polonia z Poznania oraz berlińskiego chóru Neuer Chor Berlin, z solistami:
piosenkarką Kasią Wilk, Izabelą Tarasiuk – Andrzejewską – mezzosopran, Tomasz Raczkiewiczem – kontratenor  i  Józiem Biegańskim – sopran chłopięcy. Dyrygował Wojciech Rodek.

Ze słowami podziękowania za zorganizowany przez Ambasadę RP koncert Barbara Listowski przysłała do nas kilka zdań recenzji:

… Koncert był wspaniały. Forma Mszy - zazwyczaj trudna w odbiorze, monumentalna, tym razem lekka, komunikatywna, przekonywująca, taka jak nowe oblicze Kościoła wg. Papieża Franciszka. Klimatem nawiązująca do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Pierwsza i na razie jedyna Msza-koncertowa XXI wieku w Polsce. W odniesieniu do poprzednich dzieł mszalnych wieku XX-go tak ciężkich w charakterze, trudnych w odbiorze, na pewno też wspaniałych - Msza Gabriela Kaczmarka jest nie tylko super dziełem naszego stulecia, ale dziełem zgodnym z duchem naszych czasów. Dla mnie najpiękniejszą była cześć 11, instrumentalna "Communio". Jeszcze raz wielkie dzięki…

Wizyta delegacji Senatu RP

(22.04.2016)
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z delegacją Senatu przebywał w dniach 21.-22. kwietnia 2016 z oficjalną wizytą w Dreźnie i Berlinie.
W trakcie wizyty odbyły się zaplanowane spotkania:  

z Premierem S. Tillichem, ministrami Kraju Związkowego Saksonii ds. sprawiedliwości  Sebastianem Gemkowem
oraz ds. Środowiska i Rolnictwa Thomasem Schmidtem, Przewodniczącym Parlamentu Matthiasem Rößlerem,  Przewodniczącym Bundestagu N. Lammertem, Przewodniczącym Bundesratu S. Tillichem oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia D. Woidke
oraz Ministrem Spraw Zagranicznych F.-W.  Steinmeierem.


Delegaci złożyli wizytę w wyższej Szkole Sztuk Pięknych (Oktogon) podczas otwarcia wystawy Kulturzug (pociąg kultury),  zwiedzili Muzeum Kraszewskiego i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy.

W pierwszym dniu delegacja Senatu spotkała się również z przedstawicielami Polonii w Ambasadzie RP (złożono deklarację współpracy z Polonią i odpowiedziano na szereg pytań, które pominąłem w relacji filmowej, ponieważ nie zmieniają się one od lat, a ich treść zawarta jest w odpowiedziach) …
Natomiast następnego dnia w Biurze Polonii, ale stamtąd nie otrzymaliśmy zaproszenia.

Rockin Berlin
26 polonijnych spotkań w ramach
After Time In the Gallery Freies Museum Berlin.


(21.03.2016)
Cztery z tych spotkań poświęciliśmy w miesiącu marcu lat 2014-2016

Żołnierzom Wyklętym.
Pierwsze odbyło się 8. marca 2014, gościem był (dzisiaj senator) historyk Jan Żaryn. Duża część jego wykładu poświęcona była kobietom w szeregach tej formacji. Na okoliczność tego spotkania przygotowaliśmy duży baner , który towarzyszył wszystkim kolejnym spotkaniom
z tego cyklu.

W roku 2015 odbyły się dwa spotkania:
7. marca - z
dramatopisarzem, scenarzystą Wojciechem Tomczykiem, który po projekcji filmu „Inka 1946" opowiedział o zbieraniu materiałów, spotkaniach ze świadkami wydarzeń i produkcji filmu. Spotkanie prowadził  Bartek Bukowski.
21. marca – kolejny wykład prof. Jana Żaryna „Pokolenie Niezłomnych”. Podczas obu spotkań

z Profesorem usłyszeliśmy piosenki w wykonaniu polskich artystów śpiewających na scenie operowej Berlina: Małgorzaty i Marka Picz oraz Tadeusza Milewskiego.

Kolejną i ostatnią lekcją historii, której w szkole nie było
, to spotkanie 20.03.2016 z publicystą, autorem książek o tematyce historycznej Leszkiem Żebrowskim „Żołnierze wyklęci dzisiaj
– pokolenie Solidarności”
. Wideo z wykładu umieściłem na naszym kanale Youtube.
Cykl 26 spotkań w galerii FMB rozpoczęliśmy i zakończyliśmy tematem Żołnierzy wyklętych.

Rockin Berlin


P.S. Najbardziej magnetyczne były spotkania z  twórcami filmów o Czesławie Niemenie i muzyce big-beatowej.L. Żebrowski Część 1/3
L. Żebrowski Część 2/3
L. Żebrowski Część 3/3

Iwona L. Konieczna /Facebook
(wrzesień 2015)

W związku z brutalnym usunięciem tego wpisu - zastosowaniem cenzury - przez otwartych i tolerancyjnych znawców katolicyzmu, a zarazem organizatorów wydarzenia ""TAK dla uchodźców - nie dla ksenofobii oraz rasizmu"! - proszę o ponowne udostępnianie. Widać te argumenty naprawdę są celne, jeżeli aż tak stchórzyli.
***
Ponieważ ten wpis jest usuwany z sieci – pod pretekstem naruszania moich praw autorskich, uprzejmie informuję, że REZYGNUJĘ z praw autorskich.
Traktujcie go jak tekst na wolnej licencji.


ROZSĄDNY HUMANITARYZM


Mam rodzinę na wyspie Kos, w Atenach i na Peloponezie - jedna moja kuzynka jest żoną greckiego policjanta, a mąż drugiej pracuje w Urzędzie Miejskim (pracownik samorządowy). Mam także rodzinę w Rzymie.
Mnie kitu się nie da wepchać. Mam wiadomości z pierwszej ręki. Kuzynki mi opisują, co mają pod oknami.
Znam języki obce i umiem czytać ze zrozumieniem, także po polsku.
W takiej sytuacji nie dam się wziąć na zmanipulowane zdjęcia "uchodźców", na których są głównie kobiety. Porażająca większość tych ludzi - w realu - to młodzi faceci, którzy zachowują się roszczeniowo oraz agresywnie.
W ich kulturze takie zachowanie jest przyjęte, a nawet pożądane - bo islam - czy w ogóle tamten rejon świata - tak kształtuje postawę męską. W zderzeniu z naszą kultura - może być tylko bum!
Jeżeli więc pani chce pomagać - to przecież może pani zaprosić na swój koszt z 10 syryjskich rodzin i się nimi zająć we własnym domu. Jest pani wolnym człowiekiem, wie pani co pani robi - proszę bardzo, śmiało, nasze prawo pozwala pani zapraszać gości z Afryki czy Bliskiego Wschodu i ich utrzymywać. Proszę ogłosić zbiórkę darów w internecie, mam dwa wolne koce, to wesprę pani inicjatywę.
A tak ogólnie: protestuję, ponieważ pani działalność jest niebezpieczna dla moich interesów. Nie życzę sobie nieopanowanych, poza kontrolą, przemian w moim otoczeniu - zwłaszcza że naszym problemem podstawowym jest Ukraina oraz Putin, który zaczął marsz na Zachód. Czego ani pani ani Europa nie życzycie sobie widzieć.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia u nas tych ludzi, których pani nazywa "uchodźcami".
Miałabym jednak znacznie mniej uwag na ten temat, gdyby zwolennicy przyjęcia tych uchodźców nie operowali kłamstwem historycznym np. na temat Iranu w 1942 (a może po prostu nie znacie historii waszego kraju, i opowiadacie te głodne kawałki w dobrej wierze?) - oraz nieprawdą na temat stanu polskiej gospodarki, a także nazywali rzeczy po imieniu: to są imigranci ekonomiczni a nie uchodźcy.
Nie należy szermować kłamstwem, tylko postawić sprawy jasno, uczciwie.
A w tej sprawie łgarstwo goni łgarstwo.
Za bardzo państwo się przyzwyczailiście do manipulacji. Albo działacie w dobrej wierze lecz w niewiedzy jak jest tzn. ktoś wami manipuluje.
Bez względu na powody, państwo nie szanujecie inteligencji oraz wiedzy i doświadczenia życiowego tych, z którymi rozmawiacie.
Dlaczego nie mówicie o akcji łączenia rodzin? - przecież prawodawstwo europejskie to zaleca - to jest obligatoryjne, co oznacza że jak przyjmiemy jednego człowieka - to on ma prawo ściągnąć rodzinę.
To jest dalszych 10 osób, takie rachunki są zrobione we Francji.
Jeżeli więc teraz zgodzimy się wziąć 20 tysięcy ludzi - to jest REALNA zgoda na 200 tysięcy ludzi. A z tego co słyszałam, mowa o 81 tysiącach wyjściowo.
Podobno uchodźców ma być co najmniej 2 x więcej niż już jest, a jest ich 800 (osiemset) tysięcy - z czego nasza kwota to ok. 5,6%.
Czyli po akcji łączenia rodzin mówmy o prawie milionie obcych, w większości muzułmanów w ciągu 3-5 lat (od razu ich przecież nie ściągną, trochę to zajmie, w przeciwieństwie do pani myślę dalekowzrocznie oraz systemowo tzn. umiem operować kilkoma wskaźnikami naraz).
Jak on się utrzymają w kraju, który jest w ekonomicznej zapaści, zadłużony na 3 biliony, nie ma na emerytury dla własnych obywateli, nie ma własnego majątku narodowego oprócz lasów - i po wyjeździe 3 milionów własnych emigrantów ma kilkanaście procent bezrobocia - w tym także strukturalnego (powyżej 20%). My NIE POTRZEBUJEMY PRZECIEŻ LUDZI DO PRACY. Niech jadą tam, gdzie jest praca.
No a przecież podstawowy problem z tą ludnością jest taki, że oni nie pracują. Nie pracują jako grupa społeczna (procentowo) w żadnym europejskim kraju, w którym mieszkają od lat. To nie jest inwestycja społeczna tylko rozsadnik przestępczości oraz klienci opieki społecznej - syndrom wyuczonej bezradności. Nasze wsie postpegierowskie nie zostały nauczone odpowiedzialności za własny los - w ciągu 26 lat - a pani chce socjalizować ludzi innej narodowości i religii, których zasady ZAKŁADAJĄ HERMETYCZNOŚĆ i NIEASYMILOWANIE? Chce pani być lepsza od Francuzów - z ich kolonialnymi doświadczeniami z Algierii i Senegalu? - czy od Brytyjczyków?
Jaki jest odsetek dzieci i młodych kobiet w tej grupie, która do nas jedzie, niech mi pani powie?
Bo w tej grupie, którą rzekomo pani Miriam wyrwała bohatersko spod kul (część tych ludzi już WRÓCIŁA DO SYRII czyli pod te straszne kule) - było 27 procent dzieci (osób poniżej 18 roku życia, małych dzieci było bardzo mało - to są dane oficjalne Straży Granicznej).
Dziwna sprawa jak na wielodzietne rodziny syryjskie - i uchodźców, którzy chronią co mają najważniejszego.
W Iranie - w 1942, jak już jesteśmy przy tym - były takie proporcje: 3 cywilów (gł. kobiety lub dzieci) na 1 faceta w wieku poborowym, zdolnego do noszenia broni.
Tak wyglądają prawdziwi uciekinierzy, proszę pani, zawsze i na całym świecie.
Ci nasi to nie byli uchodźcy tak nawiasem, tylko ludność cywilna sojusznika (rząd polski) przejęta przez Brytyjczyków od drugiego sojusznika (ZSRR) w ramach międzynarodowej umowy anglo-polsko-rosyjskiej.
Tak to formalnie wyglądało: nikt nie uciekał przez Morze Kaspijskie łódkami, zarzynając po drodze innych.
Arabowie, Persowie (czy Syryjczycy) nie byli stroną w sprawie.
Nic nie zawdzięczamy tamtemu światu czy rejonowi, innymi słowy. Nie mamy też żadnych rachunków z Afryką.
Brytyjczycy zrobili bardzo dobrą statystykę w Iranie - wręczyli nam zresztą za to rachunek - w 1945 roku. To nie była żadna pomoc humanitarna, tylko usługa.
I Polska dostała rachunek za koszta naszego rządu w Londynie oraz koszta armijne. Nie tylko krwią zapłaciła swoich żołnierzy oraz pilnowaniem pól roponośnych w Iranie ( - bo o to chodziło Brytyjczykom, którzy rządzili wtedy na 90% powierzchni Iranu, to był zdaje się nawet protektorat - tylko dlatego nas w ogóle wzięli z ZSRR, że od roku mieli bunt tubylców na pokładzie - i potrzebowali naszych mężczyzn pod broń - brakowało im sił, a Anders umiał się targować i wytargował, że żołnierze wyjdą z rodzinami - i tak uratował tysiące wojennych sierot oraz samotnych kobiet).
Polecam, żeby pani coś przeczytała na temat Iranu, zanim zacznie sadzić innym niedouczonym tę tanią propagandę o naszych zobowiązaniach wobec świata.
Proszę poczytać o tysiącach ludzi - kobiet i dzieci, które via Iran trafiły (tam ich Angole osiedliły) na terenach, gdzie szalała mucha tse-tse: nie było wody za to, chleba ani lekarstw - i na terenach byłego obozu koncentracyjnego dla Burów.
Chyba że pani się zgadza, żeby w identyczne warunki u nas trafili teraz ci Syryjczycy. Ale z kolei ja się na to nie zgadzam.
Nie zgadzam się na katastrofę humanitarną w Polsce.
Bo pani działania tym się właśnie skończą: katastrofą humanitarna - taki będzie pierwszy efekt. A potem będzie niechęć przyjezdnych do nas - i rozbuchana roszczeniowość. Tak działa ludzka psychologia.
W tej sprawie mieszają ludzie, którzy być może mają wielkie serce, ale mały rozum. Gdzie pani da mieszkanie - tylko tym 20 tysiącom ludzi? Przecież wielu Polaków nie stać na własne mieszkanie - wsadzi pani tych uchodźców do namiotów i da im łopatę do odśnieżania okolicy oraz walonki, czy jak?
A jak w zimę będziemy mieli mrozy po minus 25 stopni - to co pani zrobi z tymi ludźmi? - pójdzie im parzyć rumianek, jak dobra ciocia w tych ich blaszanych barakach, bo tylko favele można postawić na szybko? Będzie pani bronić dobrego imienia naszego kraju, gdy zaczną pisać o polskich obozach koncentracyjnych dla nieszczęsnych uchodźców? - będzie się pani poczuwać do obowiązku? - bo ja mam roboty po pachy z rozsupływaniem kłamstw dotyczących II wojny i komunistycznej okupacji.
Jak zapewni pani szkołę dzieciom?
Jak pani te dzieci chociaż nauczy polskiego? - ma pani program takiej nauki? - a dziewczynki będą się uczyć razem z chłopcami czy osobno? - skąd pani weźmie nauczycieli? Przecież PO zlikwidowała szkoły: samorządy nie mają pieniędzy. Sześciolatki mają naukę na ZMIANY - jak w latach 50-tych. Szkoły są przepełnione.
Jak pani uzupełni wykształcenie dorosłych? - które ich arabsko-afrykańskie umiejętności nam się przydadzą? Do czego wykorzystamy ten Kapitał Ludzki? Uruchomimy fabryki produkujące tam-tamy? - raczej nie, bo nie mamy know-how. A może kebaby? A może zaczniemy eksportować dżihad?
Bo co my poczniemy z 20 tysiącami ludzi bez kwalifikacji, przydatnych w Europie: zrobimy z nich zamiataczy ulic? - przecież u nas ulice zamiatają samochody-polewaczki. To może hodowców kóz? - fajny pomysł, tylko ziemie muszą kupić - a ziemia u nas droga. Jeszcze ma być podatek katastrastralny: ciekawe, czy na kozim serze da radę zarobić na podatki, ZUS-y i kataster?
Bo to będzie razem z 95% dochodów każdej małej firmy rodzinnej...
Skąd pani weźmie opiekę lekarską? - także specjalistyczną?
Przecież nasz system opieki medycznej jest niewystarczający dla nas samych (po wyjeździe 3 milionów ludzi!) - nikt nie marzy o poziomie europejskim w tym względzie dla własnych obywateli. Ludzie czekają na operacje po 2 lata - teraz mają czekać po 2,5 - bo pani jest młoda, zdrowa i ma dobre serduszko dla małych dzieci z Afryki?
Jak pani będzie zwalczać lokalne choroby, które ci ludzie ze sobą przywiozą? - na całym świecie z tym jest problem, o czym tacy dobrzy ludzie jak pani - nie informują, bo i po co.
A wie pani może, jak jest koszt leczenia amebozy - oraz koszt diety po amebozie? Bo ja wiem. I wiem, ilu lekarzy od takich chorób mamy w Polsce.
Aaaaa.... - a może to prawda, co słyszałam, że opiekę medyczną i filtr epidemiologiczny mają zbudować prywatne firmy, ludzi powiązanych z WSI, którzy mają już europejskie kontrakty medyczne na sumę rzędu 30 milionów złotych?! - to znaczy, że "litościwi ludzie martwiący się o uchodźców" to są płatne trolle, propagandyści i naganiacze?
To znaczy, że ci przyjezdni biedacy wszystko dostaną na tacy... Więcej niż polskie głodne dzieci, lepiej niż nasi starzy i chorzy kombatanci, Powstańcy Warszawscy, tak? A przez jaki czas będą na wykwintnym garnuszku Europy? - i co potem? - gdy już się przyzwyczają do dobrego życia? Co będzie POTEM?
Jak pani to zamierza zrobić?
Jak pani będzie zwalczać obrzezanie kobiet - zabójstwa honorowe - i przemoc wobec kobiet kobiet w tej kulturze?
Da im pani do poczytania "Wysokie obcasy"? Czy powachluje pani tych ludzi konwencja antyprzemocową? A może pozamiata pani temat poprawnością polityczną? - ograniczy mi pani wolność słowa - zamknie mnie pani a klucz wyrzuci w Śródziemne Morze?
Czy pani opiekowała się kiedyś chociaż psem ze schroniska? - czy pani wie ile zachodu kosztuje wyprowadzenie go na prostą? Ucywilizowanie?
Pani nie ogarnia realnych kosztów społecznych, nie mówię nawet o zwykłych materialnych - tej operacji. PRZECIEŻ TO SĄ LUDZIE.
Na Boga, to ludzie. Mają znacznie więcej sfer do wyprostowania niż półdziki pies, którego ktoś bił - pies który spędził życie przywiązany do budy.
To jest problem z wyobraźnią przestrzenną.
Ludzie to nie są kawałki papieru ani bity - te głupoty, które pani wypisuje nic nie kosztują, ale my mówimy o LUDZIACH, którym nie jesteśmy w stanie realnie zaoferować NAWET takich warunków pobytu, jakie ma u nas domowe bydło.
Ja szanuję ludzi, w przeciwieństwie do pani.
Wiem cokolwiek o ich potrzebach. Wiem co to jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ za drugiego człowieka.
Poza tym, jak mawiają Chińczycy, jeżeli komuś uratowałeś życie - jesteś do końca życia za niego odpowiedzialny. Tak właśnie jest w tym przypadku, przecież oni tu zostaną, bo w Afryce wojna jest CIĄGLE. Od lat 60-tych. I NARASTA. My nie mówimy o akcji humanitarnej typu zawieźć wodę i pampersy - my mówimy o implantowaniu setek tysięcy przyszłych obywateli.
Dlaczego pani oszukuje - choćby sama siebie - w tym względzie? Czas spojrzeć na fakty, zamiast snuć chore nieodpowiedzialne rojenia o uratowaniu Aryki, która musi to zrobić sama i na własny koszt. Takie jest życie proszę pani. Nam Polakom nikt nie pomagał.
NIGDY. Za wszystko płaciliśmy słone rachunki.
Pomiędzy tymi ludźmi są dżihadyści.
To nie bajka tylko fakt: to widać i na Peloponezie i na wyspie Kos. Jak ich pani chce wyłapać, jeżeli nie macie wspólnego języka? A wystarczy taki jeden, żeby się rozerwał w warszawskim metrze w imię Allaha, iżby zrobiło się pani bardzo przykro. To że pani zresztą się zrobi - to nie problem, ale moje dziecko i dziecko sąsiadów też jeździ metrem.
Ja nie chcę ponosić odpowiedzialności za cały głodny świat.
My mamy własne problemy geopolityczne: Europa się nie spieszy, żeby je rozwiązywać - wręcz odmawia nam pomocy, więc niech się problemami basenu Morza Śródziemnego - i swoim postkolonialnym rachunkiem zajmie sama.
Nie było uczciwości wobec Polski nawet w głupiej sprawie odszkodowań za skutki rosyjskich sankcji: dostaliśmy najmniej, a straciliśmy najwięcej. No a kwota energetyczna? Teraz zwrotnie mogę ogłosić brak zainteresowania dla problemów innej części Europy.
Polacy zawsze byli w porządku wobec uchodźców, których nikt im nie wciskał gwałtem, jak w tym przypadku.
Brytyjski Iran to był zresztą bodaj jedyny przypadek w naszej tysiącletniej historii tego rodzaju. Zawsze było odwrotnie np. przez ileś wieków uciekali do nas Żydzi - z całej Europy. To my mamy tradycje faktycznej tolerancji, także religijnej i obyczajowej - chyba szkoda, że zna pani bartoszewski wariant naszej historii, a nie ten prawdziwy.
W XX wieku przyjmowaliśmy Ormian, Greków, że rzucę spod palca - bo te historie znam najlepiej. Ostatnio przyjęliśmy jako społeczeństwo nieznaną, ale wielotysięczną, liczbę Ukraińców. Ach, sami sobie to załatwili - to dzielni ludzie - nie są uchodźcami formalnie, bo tyrają jak woły. Im nie przysługuje wsparcie ani zasiłek 3 tysiące na rodzinę czy osobę (w końcu nie wiadomo). Niemniej znaleźli u nas schronienie przed wojną.
Teraz NIE jesteśmy przygotowani do przyjęcia i obsługi takiej liczby ludzi jak 20 tysięcy - już nie mówię o 81 tysiącach, bo taka jest procentowo polska kwota, a tym bardziej o przyjęciu ich rodzin (czyli docelowo 200-800 tys.).
Nie ma nawet dostatecznej liczby TŁUMACZY, już nie mówię o asystentach kulturowych - żeby się zająć tymi analfabetami (to ważne, bo będą niesamodzielni), którzy swoje muzułmańskie porządki zaprowadzają wszędzie, gdzie trafią (polecam opowieści nieszczęsnych Ukraińców, którzy zostali zmuszeni w naszych ośrodkach dla uchodźców zamieszkać z Czeczenami - i to nie jest dowcip, że w krajach skandynawskich masywnie wzrosła liczba gwałtów: ci "uchodźcy", jak ich puścić luzem - gwałcą - na wyspie Kos też gwałcą, nawet własne miłosierne opiekunki).
Proszę mi nie opowiadać, że przyjadą do nas Syryjczycy - i że to chrześcijanie. Bo nie pani o tym decyduje, kto gdzie pojedzie, tylko Europa.
Pani nam tutaj chce przehandlować Niderlandy + Inflanty; to są kocopoły i pani chciejstwo a nie realia.
A Europa hojnie obdziela czarnoskórymi muzułmanami. Bo, po pierwsze, ich jest przeważająca liczba - a po drugie: Syryjczyków którzy są najmniej kłopotliwi dostana lepsi od Polski. Tak samo lepsi jak byli lepsi przy podziale kasy za skutki sankcji: kraje skandynawskie, Niemcy oraz Francja.
Co jeszcze? - pani nie ma pojęcia zielonego na temat katolicyzmu - wyśmiewa pani religię albo zwalcza - a obecnie posługuje się nią pani instrumentalnie: uważa ją za łom do walenia mnie po głowie.
Nie okazuje pani szacunku katolikom, nie zadawszy sobie trudu, żeby sprawdzić, dlaczego ta paskudna ubeczka Krwawa Luna Brystygierowa (kumpelka z pracy mamy i taty byłej pani prezydentowej Komorowskiej tak nawiasem), nawróciła się na stare lata.
Mówi mi pani "kochaj bliźniego swego" - a ja przecież kocham moją rodzinę, moich rodaków i mój kraj - to jest mój podstawowy chrześcijański obowiązek, zadbać o ich potrzeby, wykonać swoje obowiązki. Poza tym regularnie płacę na misje, od lat, jak mnie stać.
Nie szermujcie katolicyzmem jako argumentem. Bo to śmieszne. Nie wiecie nawet co powiedział Jezus na temat prawa do samoobrony.
Mamy takie prawo. A kilkadziesiąt tysięcy ludzi - w większości młodych facetów, którzy stanowią forpocztę muzułmańskiej nawały w kraju, który na podstawie Układu Poczdamskiego jest właściwie jednonarodowy - wymaga samoobrony.
Przy samoobronie nikomu nie wolno przesadzić.
Najmniejszy koszt to zamknięcie granic i nie przyjęcie tych ludzi.
Jeżeli ich weźmiemy - to z Afryki runie lawina emigrantów. Tym pani pomoże, a tamtym - nie?
Przecież ten problem musi być rozwiązany lokalnie, naprawdę tego nie widać?
PS. Nie protestuję przeciwko wydaniu na to jakichś pieniędzy - pod warunkiem, ze projekt pomocy na miejscu będzie trzeźwy - i da gwarancję że 3/4 nie zostanie rozkradzione.
PS 2. Ci ludzie nie dorośli do demokracji - mają inny system - antydemokratyczny - ich kultura taka jest. Pani chyba naprawdę nic nie czytała - pani nie wie, co to społeczeństwo patriarchialno-feudalne, w dodatku zarządzane przez imamów i oparte na zasadach religijnych, które odrzucają tolerancję - i promują wojnę z niewiernymi.
Albo ich pani wynarodowi - JAK? (czy prawo europejskie pozwala polonizować obcych?) - i wtedy mogą być obywatelami demokratycznego państwa, albo oni zabiją pani kulturę - a co gorsza MOJĄ. Ja nie chcę takich problemów, dość mi kłopotów z pani niedojrzałym podejściem do naszej rzeczywistości oraz historii.
PS 3. 20 tysięcy Polaków mieszka w Kazachstanie. ONI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO.
Pani nie obchodzi ich los, bo pani nie zna historii własnego kraju: to są potomkowie tych, których nie udało się Andersowi zabrać ze sobą do Iranu.
Dla mnie to są jedyni ludzie warci zainteresowania. REPATRIANCI.
A tak w ogóle, to najbardziej interesują mnie 3 miliony, w tym miliony wykształconej za moje pieniądze młodzieży, które wyjechały za chlebem. Ja ich chcę REPATRIOWAĆ, zamiast się szarpać z cywilizowaniem muzułmanów.
To droga zabawa i zbędna. I wcale nie zapobiegnie katastrofie demograficznej w naszym kraju - odwrotnie, akurat pogłębi problem - załamie nasz budżet, zmusi nas do walki szerokim frontem z problemami, których nie znamy - a z którymi cała Europa sobie nie radzi od wielu lat.
Polska miała problem z przyjęciem 100 (stu) uchodźców - Polaków z Donbasu. Premier Kopacz miała to w nosie, nie mieliśmy możliwości i pieniędzy. Gdyby prawica, która pani uważa za NIETOLERANCYJNĄ I NIEHUMANITARNĄ - nie narobiła rabanu pod niebiosa, to ci ludzie byliby sczeźli w Donbasie.
A teraz nagle astronomiczne wielkości nie wiadomo kogo, nie wiadomo skąd i po co? - za moje pieniądze? Pani chce być dobrą ciocią za moje pieniądze?
PS. 4 Ktoś zapytał, skąd wzięłam liczby, bo on słyszał że bierzemy tylko 2 tysiące uchodźców. Proste jak konstrukcja cepa.
W Europie JUŻ jest 800 tysięcy wniosków o azyl (a to początek).
http://prawo.money.pl/…/uchodzcy-w-europie-juz-800-tys-wnio…
Polska kwota wynosi 5,65 procenta.
https://www.google.pl/search…
Proszę wziąć kalkulator i obliczyć, czy to są 2 tysiące.
Bo mnie wychodzi, że 5% od 800 tysięcy to 40 tysięcy JUŻ TU I TERAZ, na wejściu.
Rząd pani Kopacz, a wcześniej Tuska - nie potrafił postawić się Europie w żadnej istotnej sprawie. Myśli pani, że teraz się skończy na 2 tysiącach? Wetkali im 2 tysiące - to wetkają cała kwotę. To jest prawo znane w negocjacjach - a nasz rząd już pękł: już zgodził się wziąć ileś tysięcy (są różne dane od wyjściowo 2 do 10 tysięcy, ludzi z Erytrei - proszę sobie sprawdzić na mapie, gdzie to jest).
Podjęto za mnie zobowiązanie, na które mnie - i nas jako państwo oraz naród - NIE STAĆ.
I niech mi pani nie wciska kitu o solidarności i humanitaryzmie; NIGDZIE TYCH PRZYBYSZY NIE CHCĄ. Bo mają coś w głowie, oprócz propagandy - a przede wszystkim wiedza, że koegzystencja kultury zachodniej i muzułmańskiej NIE JEST MOŻLIWA
http://wpolityce.pl/…/259953-unijne-kwoty-dla-uchodzcow-to-…
Na koniec - ktoś mi zarzucił w komentarzach filozofię Kalego.
A skąd, nie jestem Kali. Ja tylko wyrosłam z cierpienia za miliony, w przeciwieństwie do niego oraz pani. I nauczyłam się asertywności: to współczesna cnota. Dlaczego pani mnie wpycha w średniowiecze?
Kiedy Jan Karski prosił o bombardowanie torów do obozów koncentracyjnych - świat miał to głęboko. Kiedy płonęła Warszawa - świat miał to głęboko. Teraz ja z głębokim smutkiem popatrzę jak tonie Afryka, pociągając za sobą Europę - bo jestem mądrzejsza o miliony umarłych.
Proszę mi nie zawracać głowy humanitaryzmem.
To jest Idea, która polega na zawiezieniu wody i pampersów, a nie sprowadzaniu ludzi do siebie, na swoją zielona, zbankrutowaną wyspę i użeraniu się z muzułmanami na własnym gruncie.
Nie mam ochoty na Dzikie Pola na warszawskiej Ochocie ani na wsi pod Gdańskiem tj. na konsekwencje faktu, że pani nie potrafi przewidywać skutków własnego działania. Nie.


Gdyby mnie zdjęli/zbanowali za rasizm oraz ksenofobię - to odnajdziemy się także tutaj:
http://blogpublika.com/aut…/murzynskosc-dla-poczatkujacych//
Więcej mnie:

https://www.facebook.com/murzynskoscdlasredniozaawansowanyc…

Błękitna nostalgia Seweryna

- tak nazwał swój nowy obraz znany berliński malarz polskiego pochodzenia Edmund Gunsch.
 (tu więcej o E. Gunschu)

Inspiracją powstania obrazu wykonanego techniką mieszaną,
o formacie 90 x 120 cm była gitara klasyczna,
będąca niegdyś w posiadaniu Seweryna Krajewskiego.  

S. Krajewski i Czerwone Gitary byli w czasach NRD
bardzo popularni w Niemczech,
wydali kilka płyt w j. niemieckim.  

Paranoja indukowana

Obłęd  w jaki popadł Palikot i jego Ruch, przenosi się na media, jeszcze nigdy nie pisano tyle o tym - co kto ma i co chciałby mieć w gaciach. Dla nieco filozoficznego spojrzenia na całą tą sprawę, proponuję linki trzy:

Teza -
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paranoja_indukowana
Dowód
-
http://www.youtube.com/watch?v=YmAyRbDOSSc
i… Leszka  Kołakowskiego „Garby”.  

http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2009/12/leszek-koakowski-bajki-rozne-czesc-ii.html


MS


Świadek historii... Kopacz, czy ... Krętacz?
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego